Platforma e-Zamówienia – aktualne informacje

Przypominamy o możliwości rejestrowania się na Platformie e-Zamówienia. Zgodnie z zapowiedziami, na początku listopada udostępniony został Moduł Tożsamości, który umożliwia rejestrację podmiotów w roli Zamawiających, Wykonawców lub innych Użytkowników.

LINK DO PLATFORMY - https://ezamowienia.gov.pl

Ponadto do dyspozycji użytkowników oddany został Portal Dostępowy Platformy, System Obsługi Zgłoszeń, komponent edukacyjny, który zawiera interaktywne instrukcje przedstawiające udostępnione funkcjonalności systemu wraz z wersją demonstracyjną Platformy, na, której użytkownicy mogą m.in. przetestować proces rejestracji, zakładania kont podmiotów.

Jednocześnie informujemy, że trwają zaawansowane prace nad etapem III.1, w ramach, którego do końca roku przewidziane do oddania są Moduł Ogłoszeń wraz z Biuletynem Zamówień Publicznych i Planem Postępowań. Tym samym prace nad platformą przebiegają zgodnie z harmonogramem. Kompletny harmonogram znaleźć można na stronie - https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/informacje.

Przejdź do góry strony