Pierwsze spotkanie za nami

20 listopada w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyło się pierwsze spotkanie zrzeszeń firm informatycznych z przedstawicielami UZP w sprawie wytycznych dot. udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz zakup zestawów komputerowych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących zrzeszeń:

  • Izba Gospodarki Elektronicznej
  • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
  • Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych
  • Polskie Towarzystwo Informatyczne
  • Związek Cyfrowa Polska

Inauguracyjne spotkanie przyjęło formę otwartej dyskusji nad sensem aktualizacji obecnie obowiązujących wytycznych, zakresem ich ewentualnej poprawy i sposobem dalszego procedowania. Przedstawiciele branży informatycznej podzielili się swoimi cennymi, merytorycznymi spostrzeżeniami dotyczącymi praktyki korzystania z obecnie obowiązujących wytycznych przez uczestników rynku zamówień publicznych.

Uczestnicy zgodzili się, że konieczna jest aktualizacja wytycznych w zakresie zestawów komputerowych oraz stworzenie od podstaw nowych wytycznych dotyczących systemów informatycznych.

Efektem spotkania będzie powołanie dwóch grup roboczych złożonych z członków zrzeszeń firm informatycznych biorących udział w spotkaniu przy współudziale pracowników Urzędu Zamówień Publicznych. Zadaniem grup w pierwszej kolejności będzie określenie tematycznego zakresu wytycznych. O postępie prac będziemy informować na stronie internetowej Urzędu oraz za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych (Linkedin, Twitter).

Przejdź do góry strony