Opracowanie dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie tzw. infrastruktury transportowej

Na stronie internetowej UZP opublikowane zostało opracowanie dotyczące zagadnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie tzw. Infrastruktury transportowej. Materiał koncentruje się wokół kwestii dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Wyjaśnia zagadnienia projektowania uniwersalnego, a także opisuje minimalne wymagania dla infrastruktury w obszarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

W dokumencie nie zabrakło także licznych ilustracji przykładów dobrych praktyk w zakresie omawianej dostępności.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ

Przejdź do góry strony