Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Uprzejmie informujemy, że na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia dotyczy zagadnień:

  1. Dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy Prawo Zamówień publicznych
  2. Dopuszczalności zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia koncentruje się na dopuszczalności waloryzacji umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w obowiązującym stanie prawnym, jak i przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Treść opinii znaleźć można pod tym linkiem.

Przejdź do góry strony