Oblicz koszty cyklu życia dla urządzeń do przetwarzania obrazu

Oddajemy do Państwa dyspozycji polską wersję narzędzia do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla urządzeń do przetwarzania obrazu. To kolejna inicjatywa służąca szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach publicznych.

Przypominamy, że wcześniej na stronie internetowej Urzędu opublikowane zostały kalkulatory kosztów cyklu życia dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz.

Kalkulator dla urządzeń do przetwarzania obrazu został opracowany w formie prostego arkusza programu MS Excel. Stanowi on praktyczne narzędzie, które ma ułatwić zastosowanie kryterium kosztu jako kryterium oceny ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Dodatkiem do kalkulatora jest praktyczny poradnik, który pomoże użytkownikom w korzystaniu z narzędzia.

Należy podkreślić, że uwzględnianie kosztów cyklu życia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozwala nie tylko ocenić efektywność ekonomiczną dokonywanego zakupu, ale także dokonać zakupu przyjaznego środowisku. Oszczędności w cyklu życia wiążą się najczęściej z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających oszczędne korzystanie z zasobów, a tym samym ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

Kalkulator został opracowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Dokument w języku angielskim dostępny jest na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Polska wersja kalkulatora KE oraz powiązanego z nim poradnika dla użytkownika została opracowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami oraz odważnego stosowania kryterium kosztu w postępowaniach przetargowych.

KALKULATOR LCC WRAZ Z PORADNIKIEM - URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA OBRAZU

Przejdź do góry strony