Nowe Pzp - konferencja w Lublinie

27 stycznia 2020 r. w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”, zorganizowana we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych i Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

W konferencji uczestniczyło 200 przedstawicieli zamawiających i wykonawców, których powitali: gospodarz miejsca, rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz z-ca Kanclerza UMCS inż. Ryszard Sołowiej, a w imieniu Urzędu Zamówień Publicznych - Joanna Knapińska, Wiceprezes UZP.

Eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP omówili przepisy nowej ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzące w życie od początku 2021 roku, w tym zagadnienia dotyczące procedury udzielania zamówień, umów, kontroli oraz nowych rozwiązań w zakresie mediacji i koncyliacji.

Przed nami kolejne spotkania na temat nowego Pzp w Sopocie (28.02.2020), Wrocławiu (9.03.2020) i Warszawie (26.03.2020) oraz dodatkowe przewidywane w związku z dużym zainteresowaniem konferencje, o których będziemy informować poprzez stronę internetową UZP.

Prezentacje konferencyjne:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie. Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych

Izabela Fundowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych)

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja

(Piotr Nowak, Prokuratoria Generalna RP)

Umowy w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania

(Wojciech Rachubka, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju)

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznych

(Katarzyna Tyc-Okońska, Z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych)

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony