Nowe Pzp - konferencja w Krakowie

17 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Nowe Prawo zamówień publicznych”, zorganizowana we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z regulacjami nowej ustawy, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku, zapoznało się 200 uczestników spotkania. Zagadnienia dotyczące procedury udzielania zamówień, umów, kontroli oraz nowych rozwiązań w zakresie mediacji i koncyliacji przedstawili eksperci Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP.

Kolejne konferencje UZP na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych odbędą się w Lublinie - 27 stycznia 2020 r., w Sopocie - 28 lutego 2020 r., we Wrocławiu - 9 marca 2020 r., w Warszawie - 26 marca 2020 r.

Ponadto w związku z dużym zainteresowaniem nową ustawą planujemy organizację dodatkowych konferencji. O terminach i miejscach tych wydarzeń będziemy informowali na stronie internetowej UZP.

Prezentacje konferencyjne:

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych

(Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych)

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja

(Piotr Nowak, Prokuratoria Generalna RP)

Umowy w sprawach zamówień publicznych – nowe rozwiązania

(Przemysław Grosfeld, Z-ca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju)

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznych

(Katarzyna Tyc-Okońska, Z-ca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych)

Galeria

Pliki

Przejdź do góry strony