„NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” - grudniowe konferencje w Warszawie i Poznaniu

Serdeczne zapraszamy do udziału w konferencjach na temat nowo uchwalonej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, które odbędą się jeszcze w tym roku w terminach:

11 grudnia 2019 r. – Warszawa

12 grudnia 2019 r. - Poznań

Wydarzenia uświetnią wystąpienia Pani Minister Jadwigi Emilewicz oraz Pana Prezesa Huberta Nowaka.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Prokuratorii Generalnej RP, Krajowej Izby Odwoławczej oraz Urzędu Zamówień Publicznych zaprezentują nowe przepisy, zwracając uwagę na najważniejsze zmiany, jakie nastąpią w procedurach udzielania zamówień publicznych po wejściu w życie ustawy.

Zakres tematyczny obydwu konferencji jest tożsamy (szczegółowe zagadnienia merytoryczne określa program).

Zgłoszenia udziału w jednej z dwóch konferencji należy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy.

Uprzejmie informujemy, że konferencja nie jest adresowana do przedstawicieli kancelarii prawnych i firm doradczych.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w konferencjach jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WARSZAWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POZNAŃ

PROGRAM KONFERENCJI

Przejdź do góry strony