Nowa Rada Zamówień Publicznych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii powołał 15 członków Rady Zamówień Publicznych.

Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu. Do kompetencji Rady należy m.in. wyrażanie opinii w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, opiniowanie projektów aktów normatywnych, opiniowanie rocznego sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Obecna Rada Zamówień Publicznych liczyć będzie 15 członków – specjalistów z zakresu zamówień publicznych.

Skład Rady:

Marek Adam Kowalski - Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych

prof. dr hab. Przemysław Drapała

Przemysław Grosfeld

Mariusz Haładyj

Balbina Kacprzyk

Dariusz Paweł Koba

dr Paweł Henryk Nowicki

Agnieszka Olszewska

Jerzy Pieróg

Michał Rogalski

Jan Styliński

Anna Szymańska

Ewa Wiktorowska

prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Arkadiusz Zieliński

Przejdź do góry strony