Modernizacja miniPortalu

Miło nam poinformować, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami modernizujemy dla Państwa miniPortal.

Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym miniPortal zapewni:

  • obsługę komunikacji elektronicznej, w tym składanie ofert i wniosków, zgodnie z nową ustawą PZP, aż do wdrożenia i uruchomienia tej funkcjonalności w ramach docelowego rozwiązania tj. Platformy e-Zamówienia ( I kwartał 2021 r.),
  • oczekiwaną przez Użytkowników automatyzację szyfrowania i deszyfrowania ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
  • możliwość kontynuowania postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. w oparciu o dotychczasowe przepisy.

Jednocześnie wraz z modernizacją miniPortalu użytkownikom udostępniona zostanie nowa instrukcja obsługi, opisująca wszystkie funkcjonalności systemu.

W związku z zaplanowanymi pracami modernizacyjnymi aplikacja miniPortal będzie niedostępna od piątku 11 grudnia od godz.19, do soboty 12 grudnia do godz.13.

Przepraszamy za wynikające z tego niedogodności.

Przejdź do góry strony