Mechanizmy usprawniające realizację umów w nowym Pzp

Zapraszamy do lektury komunikatu, w którym omówione zostały mechanizmy przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mogą zostać wykorzystane w celu usprawnienia realizacji zawartych, jak również planowanych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Dokument w sposób syntetyczny przedstawia mechanizmy z różnych etapów prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Stąd też koncentruje się m.in. na analizie potrzeb i wymagań, trybach negocjacyjnych udzielania zamówienia, czy pozasądowym rozstrzyganiu sporów na etapie realizacji umowy.

Zachęcamy do przeczytania komunikatu, jak również do stosowania wskazanych narzędzi w ramach możliwości w codziennej praktyce zamówieniowej.

MECHANIZMY USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ UMÓW PRZEWIDZIANE W USTAWIE PZP

Przejdź do góry strony