Konsultacje – rekomendacje dotyczące dostawy zestawów komputerowych

Szanowni Państwo,

Urząd Zamówień Publicznych współpracuje z przedstawicielami branży informatycznej w ramach grup roboczych. Zgodnie z zapowiedzią przekazujemy Państwu do konsultacji pierwszy efekt pracy grupy roboczej ds. zakupu zestawów komputerowych. Jest to projekt dokumentu zatytułowanego: „Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.”

Pierwotna wersja tego dokumentu pochodziła z 2012 roku. Dlatego też ideą prac grupy roboczej było dostosowanie tego dokumentu do obecnych realiów rynkowych i technologicznych. W pracach biorą udział przedstawiciele zrzeszeń branżowych, które wyraziły chęć uczestniczenia w tym projekcie. Są to: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Zrzeszeniom i Organizacjom za dotychczasowy udział w pracach grupy roboczej i wkład w Rekomendacje.

Kolejnym krokiem jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych, w związku z czym przekazujemy Państwu powyższy dokument z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag do opracowanej treści opracowania. Prosimy o przekazanie uwag do dnia 13.11.2020 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

Przejdź do góry strony