Konkurs po nowemu – Rekomendacje Prezesa UZP

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące konkursu w branży architektonicznej. Konkurs jest ważną procedurą służącą do nabywania twórczych zamówień i z tego powodu został on całkowicie zmodernizowany w nowym Prawie zamówień publicznych. W związku z nowymi regulacjami postawiliśmy sobie za cel, aby przy współudziale przedstawicieli branży architektonicznej i budowlanej stworzyć praktyczne dokumenty dotyczące konkursu, tak aby w pełni wyeksponować i wykorzystać zalety tej procedury. Dokument zawiera w ujęciu praktycznym wykaz kluczowych zagadnień niezbędnych do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia konkursu ograniczonego dwuetapowego oraz przygotowania regulaminu konkursu. Opracowanie zawiera konkretne, wzorcowe regulacje i zapisy.

Dokument to efekt współpracy przedstawicieli UZP z reprezentantami branżowych zrzeszeń sektora architektonicznego oraz budowlanego, dzięki którym mocno zaakcentowano walor praktyczny konkursu. W pracach grupy roboczej udział wzięły następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej): Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

Rekomendacje w pierwszej kolejności zostały opracowane w ramach grupy roboczej, a następnie poddane szerokim konsultacjom rynkowym. Uwagi zgłoszone w procesie konsultacji, za które raz jeszcze serdecznie dziękujemy, posłużyły do wypracowania ostatecznego kształtu dokumentu.

Dziękujemy Organizacjom branżowym i ich Przedstawicielom za udział w pracach grupy roboczej i wkład w Rekomendacje. Grupa robocza nie kończy jednak swojej pracy. Kontynuować będziemy współpracę w tym obszarze w zakresie kolejnych praktycznych elementów (m.in. projektu umowy lub istotnych postanowień umowy), które uzupełnią opublikowane dzisiaj Rekomendacje.

KONKURS PO NOWEMU - REKOMENDACJE PREZESA UZP DOTYCZĄCE KONKURSU W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ

Przejdź do góry strony