„Konkurs po nowemu” – konsultacje projektu Rekomendacji

Przekazujemy Państwu do konsultacji projekt Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących konkursu w branży architektonicznej. Materiał koncentruje się na kwestii zagadnień niezbędnych do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia konkursu ograniczonego dwuetapowego oraz przygotowania regulaminu konkursu.

Konkurs jest ważną procedurą służącą do nabywania twórczych zamówień i z tego powodu został on całkowicie zmodernizowany w nowym Prawie zamówień publicznych. W związku z nowymi regulacjami postawiliśmy sobie za cel, aby przy współudziale przedstawicieli branży budowlanej i architektonicznej stworzyć praktyczne dokumenty dotyczące konkursu, tak aby w pełni wyeksponować i wykorzystać zalety tej procedury.

Mając powyższe na względzie zaprosiliśmy podmioty skupiające przedsiębiorców aktywnych w obszarze budownictwa i architektury do udziału w pracach grupy roboczej wspólnie z reprezentantami Urzędu Zamówień Publicznych.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej): Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Dziękujemy Organizacjom i ich Przedstawicielom za dotychczasowy udział w pracach grupy roboczej i wkład w Rekomendacje.

Kolejnym krokiem jest konsultacja projektu Rekomendacji z szerokim rynkiem uczestników zamówień publicznych, w związku z czym przekazujemy Państwu poniższy dokument z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag do tekstu projektu.

Prosimy o przekazanie uwag do dnia 10 maja 2021 r. za pośrednictwem skrzynki mailowej konsultacje@uzp.gov.pl.

Projekt Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących konkursu w branży architektonicznej

Przejdź do góry strony