Koniec merytorycznych prac nad Komentarzem do nowego Pzp

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w kwietniu dobiegł końca etap merytorycznych prac nad Komentarzem Urzędu do nowego Prawa zamówień publicznych. Obecnie dokument przechodzi etap składu i druku. Jego udostępnienie dla Państwa w formie elektronicznej planowane jest ok. 20 maja br.

623 artykuły ustawy opisane krok po kroku na przeszło 2000 stronach – tak w skrócie opisać można to przedsięwzięcie, które ma za zadanie wesprzeć uczestników rynku w stosowaniu nowego Pzp. Finalna liczba stron zapewne zmieni się w trakcie prac edycyjnych, jednak już teraz widać z jak kompleksowym i szczegółowym opracowaniem  mamy do czynienia.

Przygotowanie Komentarza stało się jednym z działań priorytetowych Urzędu po uchwaleniu nowej ustawy i aktów wykonawczych do niej. Intencją naszą było by zachować wiedzę z etapów debat, konsultacji i procedowania nowego Prawa zamówień publicznych. O wyjątkowości Komentarza stanowi fakt, że został przygotowany w całości przez pracowników Urzędu (uczestniczących w pracach nad tworzeniem nowego Pzp) a prace nad nim prowadzone były równolegle z realizacją codziennych obowiązków – Wszystkim osobom zaangażowanym w merytoryczne prace nad Komentarzem należą się wyrazy wielkiego uznania za determinację i poświęcony czas. Za nami dziesiątki godzin debat, dyskusji oraz wymiany poglądów. Dziękuję pracownikom Urzędu, bo wiem jak dużo wysiłku włożyli w to, aby Komentarz mógł ujrzeć światło dzienne i być pomocnym narzędziem w codziennym procesie zakupowym – powiedział Hubert Nowak, Prezes UZP.

Komentarz dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych w wersji elektronicznej oraz w ograniczonym zakresie  w wersji papierowej. Wersja elektroniczna zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej. Publikacja w obydwu formach  będzie nieodpłatna.

Przejdź do góry strony