Komponent Sprawozdań Rocznych wdrożony na Platformie e-Zamówienia!

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zakończyło się wdrażanie komponentu Sprawozdań na Platformie e-Zamówienia! Tym samym dobiegła końca niedostępność Platformy w związku z koniecznymi pracami wdrożeniowymi.

Komponent umożliwi przygotowanie, złożenie jak i przekazywanie sprawozdania za 2021 rok jak i korekt rocznego sprawozdania do Prezesa UZP. Tym samym sprawozdanie z udzielonych zamówień wszczętych po 1 stycznia 2021 r. należy składać bezpośrednio na Platformie e-Zamówienia. Jednocześnie moduł ten na tym etapie umożliwi również generowanie Zamawiającemu raportu ze złożonego sprawozdania rocznego za dany rok.

Przejdź do góry strony