Klauzula waloryzacyjna – narzędzie sprawnej realizacji zamówienia

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę, że rynkowe czynniki zewnętrzne mogą istotnie oddziaływać na treść, wysokość i ostatecznie ekwiwalentność świadczeń uzgodnionych przez strony i spełnianych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego serdecznie zachęcamy do lektury komunikatu dotyczącego klauzuli waloryzacyjnej w świetle regulacji Prawa zamówień publicznych.

Treść komunikatu odnosi się do istoty klauzuli waloryzacyjnej, jej obligatoryjnych elementów oraz do sposobu jej stosowania. Bez wątpienia adekwatna do sytuacji rynkowej klauzula waloryzacyjna będzie  sprzyjała zwiększeniu konkurencyjności prowadzonego postępowania a następnie będzie efektywnym narzędziem pomagającym przy sprawnej realizacji inwestycji.

Treść komunikatu dostępna poniżej.

KLAUZULA WALORYZACYJNA W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przejdź do góry strony