Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?

Na stronie internetowej Urzędu opublikowana została opinia dotycząca elektronicznego podpisywania ofert.

Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Opinia koncentruje się na prawidłowym złożeniu oferty oraz jej podpisaniu. Przygotowany materiał wyjaśnia również sposób postępowania, w sytuacji, w której komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?

Przejdź do góry strony