Jak elementy budynku wpływają na środowisko?

Oddajemy w Państwa ręce dokument pn. „Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko”. Stanowi on praktyczny poradnik dla zamawiających, którzy planują przeprowadzenie postępowania przetargowego na wzniesienie nowego budynku lub realizację istotnych prac modernizacyjnych w obiekcie już istniejącym.

Celem opracowania jest przybliżenie, w formie przystępnej również dla osób niezajmujących się na co dzień zlecaniem zamówień na roboty budowlane i niespecjalizujących się w dziedzinie budownictwa, informacji na temat tego w jaki sposób budynek i jego poszczególne elementy mogą wpływać na środowisko i na co należy zwrócić uwagę, planując inwestycję budowlaną przyjazną środowisku.

Opracowanie jest jednym z efektów Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych, które 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie zawarły Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Zamówień Publicznych. Jest jednocześnie pierwszą częścią przedsięwzięcia, w ramach którego planowane jest również stworzenie interaktywnej mapy inwestycji budowlanej, która w formie graficznej prezentować będzie informacje na temat wpływu poszczególnych elementów budynku na środowisko i możliwości ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na stan środowiska naturalnego.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko

Przejdź do góry strony