Innowacje w synergii z zamówieniami publicznymi

Urząd Zamówień Publicznych przygotował publikację poświęconą zamówieniom publicznym na innowacje.

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej, dotyczącymi zamówień publicznych na innowacje, zamówienia takie to wszelkie zamówienia obejmujące: zakup procesu tworzenia innowacji – czyli zakup usług badawczych i rozwojowych wraz z ich (częściowymi) rezultatami oraz / lub zakup rezultatów procesu tworzenia innowacji wypracowanych przez inne podmioty.

Jak wskazują Wytyczne, w pierwszym przypadku nabywcy publiczni kupują usługi badawcze i rozwojowe służące stworzeniu produktów, usług lub procesów, które jeszcze nie istnieją. W takiej sytuacji zamawiający opisują swoją potrzebę, zachęcając przedsiębiorstwa i naukowców do opracowania innowacji, które pozwolą ją zaspokoić. W drugim przypadku nabywca publiczny, zamiast kupować gotowe i typowe produkty istniejące od dawna na rynku, występuje w charakterze pierwszego użytkownika i dokonuje zakupu nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, który istnieje na rynku od niedawna, a jego charakter jest w znacznym stopniu nowatorski.

„Wdrażanie innowacji, obok badań naukowych i wykwalifikowanej kadry, to we współczesnym świecie klucz do rozwoju gospodarczego. Inwestycja w innowacje to inwestycja w ludzi – w ich kompetencje, wiedzę i doświadczenie. Państwo musi wspierać wdrażanie nowatorskich technologii i rozwiązań - jednym z narzędzi wparcia powinny być nowoczesne zamówienia publiczne. Dlatego nowe Prawo zamówień publicznych mocniej niż dotychczas wspiera innowacje poprzez m.in. politykę zakupową państwa - zamawianie innowacji, analizę potrzeb i wymagań, zakupy przedkomercyjne, wstępne konsultacje rynkowe, konkretne procedury negocjacyjne” - powiedział Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Publikacja przygotowana przez UZP zawiera szczegółowy opis kilku projektów realizowanych przez sektor publiczny. Swoimi doświadczeniami dzielą się przedstawiciele administracji rządowej (GovTech, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), samorządowej (Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach) oraz świata akademickiego (Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS – projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego).

„Publikacja pokazuje nie tylko projekty realizowane przez poszczególnych przedstawicieli sektora publicznego, ale zawiera również praktyczne wskazówki dla Zamawiających zainteresowanych zamówieniami publicznymi na innowacje. Liczymy, że będzie ona źródłem inspiracji dla tych zamawiających, którzy podejmują próby wyjścia poza typowe zakupy i typowe procedury.” – powiedział Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Publikacja przygotowana została w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej i będzie dostępna na stronie internetowej UZP.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INNOWACJE - PUBLIKACJA UZP

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA INNOWACJE - WERSJA EN

Przejdź do góry strony