II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne

Oddajemy w Państwa ręce II Tom Rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. Tematem opracowania są kwestie związane z formułowaniem Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokument porusza zagadnienia podziału zamówienia na części, określoności przedmiotu zamówienia, czy zasad konkurencyjnego i równego traktowania wykonawców. Koncentruje się także na kryteriach stosowanych w celu oceny równoważności, odpowiednim opisaniu wymaganych uprawnień do korzystania z systemów informatycznych, przeciwdziałaniu vendor lock-in, a także na opisywaniu wymogów związanych z cyberbezpieczeństwem.

„Od praktyków dla praktyków” – to zdanie w najlepszy sposób oddaje ducha prac nad niniejszymi Rekomendacjami. Dokument jest bowiem efektem działań grupy roboczej złożonej z reprezentantów branżowych zrzeszeń sektora IT w praktyce zajmującymi się na co dzień tą problematyką oraz przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych. Dziękujemy wszystkim reprezentantom zrzeszeń branżowych, którzy aktywnie włączyli się w prace nad rekomendacjami: z Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego - ZIPSEE Cyfrowa Polska.

Po opracowaniu w ramach grupy roboczej, dokument przeszedł fazę konsultacji publicznych, a po ich zakończeniu ostateczna wersja dokumentu została zaakceptowana przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Serdecznie zapraszamy do lektury Rekomendacji!

II TOM REKOMENDACJI PREZESA UZP DOTYCZĄCYCH ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH NA SYSTEMY INFORMATYCZNE

Przejdź do góry strony