Działania edukacyjne dotyczące nowego Pzp w roku 2021 w liczbach

Od początku 2021 roku Urząd realizuje szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy uczestników rynku na temat nowego Prawa zamówień publicznych. Poniższa grafika zawiera najważniejsze informacje dotyczące realizowanych przez Urząd aktywności:

Jednocześnie informujemy, że w maju i czerwcu b.r. odbędzie się jeszcze ponad 14 szkoleń dwudniowych. Dodatkowo zorganizowane zostaną trzy seminaria i  konferencja poświęcone różnym aspektom obowiązującej od stycznia 2021 r. ustawy Prawo zamówień publicznych. Działania edukacyjne będą również kontynuowane w drugiej połowie roku w formie dostosowanej do możliwości związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Około 20 maja planowana jest publikacja Komentarza do nowego Pzp, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Wybrane informacje dotyczące nowego Pzp znaleźć można tutaj:

Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach

Pytania instytucji kontrolujących

Prezentacje dotyczące wybranych aspektów nowego Pzp

Inne materiały dotyczące nowego Pzp (schematy, opracowania)

Profil UZP na YouTube

Przejdź do góry strony