Dwudniowe szkolenia online dot. nowego Pzp - wyczerpany limit miejsc

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych

Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w kolejnych szkoleniach organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych”.

W związku z możliwością zwiększenia liczby uczestników dwudniowych szkoleń online do udziału w nich kwalifikowane będą również osoby, które z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszych sześciu szkoleń nie zostały wpisane na listę uczestników, a przesłały we właściwym terminie poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe.

Zamieszczone poniżej formularze są pierwszym etapem rekrutacji. Osoby, które zgłoszą w ten sposób swój udział  zostaną wstępnie zakwalifikowane na szkolenia i  otrzymają drogą mailową właściwy formularz zgłoszeniowy, którego oryginał należy niezwłocznie przekazać do Urzędu Zamówień Publicznych.

____________________________________________________________________

Do końca kwietnia 2021 r. zostały zaplanowane 24 dwudniowe szkolenia online. Szczegółowy harmonogram szkoleń i konferencji online jest dostępny na stronie Projektu.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” współfinansowanego ze środków UE w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

______________________________________________________________________

Zapraszamy Państwa do zgłaszania udziału w szkoleniach online w następujących terminach:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 1-2 marca 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 4-5 marca 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 8-9 marca 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie PO WER, 11-12 marca 2021 r., (limit miejsc wyczerpany)

Przejdź do góry strony