Cykl konferencji „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia”

Szanowni Państwo,

Urząd Zamówień Publicznych inauguruje cykl konferencji pn. „Zamówienia Publiczne. Prawo i doświadczenia”. Będą one organizowane w porozumieniu z partnerami, którymi będą niektóre uczelnie wyższe lub urzędy wojewódzkie. Ideą tego cyklu jest nie tylko omówienie istotnych zagadnień dotyczących Prawa zamówień publicznych, ale też dyskusja na temat praktyki jego stosowania. Konferencje będą też okazją do przekazania słuchaczom tradycyjnej – drukowanej wersji Komentarza do Prawa zamówień publicznych, który po raz pierwszy został opracowany w całości przez pracowników Urzędu.

Cykl konferencji to kontynuacja działań szkoleniowych prowadzonych przez Urząd w pierwszym półroczu 2021 r. Z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP w formie zdalnej (konferencje, seminaria, debaty, szkolenia) w pierwszych 6 miesiącach roku udział wzięły 2552 osoby. W inaugurowanym cyklu planujemy spotkania stacjonarne, co sprzyja wymianie poglądów, a także odbieraniu przez Urząd sygnałów dotyczących praktycznych aspektów stosowania przepisów Pzp.

W ramach cyklu „Zamówienia publiczne. Prawo i doświadczenia” planujemy zorganizować kilkanaście konferencji w różnych miastach, w szczególności w miastach wojewódzkich. Liczba uczestników musi być niestety ograniczona za względu na konieczność uwzględnienia obostrzeń wynikających z sytuacji pandemicznej.

Cykl zainauguruje konferencja w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, w piątek 16 lipca. Z uwagi na konieczność odpowiedzialnej postawy w sytuacji pandemii koronawirusa w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób, w tym maksymalnie 30 osób, które nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID. Dlatego też przygotowane zostały dwa formularze rejestracyjne – jeden dla osób posiadających Unijny Certyfikat COVID oraz drugi dla osób nieposiadających tego Certyfikatu.

PROGRAM WYDARZENIA

FORMULARZ REJESTRACYJNY – osoby posiadające Unijny Certyfikat COVID

Osoby, które przy rejestracji deklarują posiadanie Unijnego Certyfikatu COVID, powinny być gotowe do okazania go na prośbę organizatora przedsięwzięcia.

FORMULARZ REJESTRACYJNY – osoby nieposiadające Unijnego Certyfikatu COVID

Kolejne planowane konferencje odbędą się m.in.:

21 lipca – Białystok

22 lipca – Olsztyn

28 lipca – Kielce

5 sierpnia - Sopot

6 sierpnia - Kraków

12 sierpnia - Gorzów Wlkp.

23 sierpnia - Bydgoszcz

27 sierpnia - Lublin

6 września - Wrocław

Informacja o kolejnych miejscach i datach konferencji będzie aktualizowana. Zapisy na wskazane powyżej wydarzenia będą ogłaszane osobnymi komunikatami.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Przejdź do góry strony