Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych objął patronatem informator na temat aspektów społecznych w nowym Prawie zamówień publicznych, który został przygotowany w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej II” (SIRES II) realizowanego w ramach Działania 2.9: Rozwój Ekonomii Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego liderem jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS), a partnerami są Fundacja Idea Rozwoju (FIR) oraz Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

Informator „Aspekty społeczne w nowym Prawie zamówień publicznych” jest poświęcony rozwiązaniom umożliwiającym stosowanie aspektów społecznych, przewidzianym w ustawie z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań, które ułatwiają dostęp do realizacji zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym.

Informator jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0017/51380/aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.pdf oraz na stronie internetowej projektu SIRES II pod adresem http://ozrss.pl/pobierz/aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych.pdf

W ramach projektu SIRES II, 10 września br., odbyło się webinarium poświęcone promocji zagadnień zaprezentowanych w informatorze, w którym prelekcję na temat rozwiązań prawnych umożliwiających uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wygłosiła p. Katarzyna Ołdak-Bułanowska, główny specjalista w Departamencie UE i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Nagranie webinarium dostępne jest pod linkiem – http://ozrss.pl/nagranie-webinarium-pt-aspekty-spoleczne-w-nowym-prawie-zamowien-publicznych/?fbclid=IwAR3GOmjnEA9nJSZmhzUwvPQG3r6Uybva3--bG4FuKpkwrjf-NP1dX2eKFXk

Serdecznie zapraszamy do lektury informatora oraz do obejrzenia webinarium!

Przejdź do góry strony