CyberGov 2019 – nowe Pzp w zamówieniach IT

Podczas konferencji CyberGOV 2019 – Bezpieczeństwo IT w sektorze publicznym 23 maja 2019 r. w Warszawie Bogdan Artymowicz, dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wygłosił prelekcję nt. nowego Prawa zamówień publicznych i planowanych w nim rozwiązań dotyczących nabywania produktów ICT, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Prelegent UZP omówił m.in. regulacje przewidziane w nowej ustawie w kontekście zakupów teleinformatycznych, w tym dotyczące poufności rozwiązań związanych z teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem, wyłączeń stosowania przepisów ustawy, opisu przedmiotu zamówienia oraz przesłanek odrzucenia oferty. Wskazał na nową formułę konkursu - konkurs nieograniczony jako narzędzie dedykowane sektorowi IT i nowy sposób „nabywania” z nim związany.

Warte podkreślenia są istotne rozwiązania nowego Prawa zamówień publicznych, polegające na maksymalnym odformalizowaniu procedury czy możliwości wyłączenia w uzasadnionych przypadkach stosowania ustawy, np. jeśli tego wymaga podstawowy interes bezpieczeństwa państwa.

Przejdź do góry strony