W jakim terminie organ kontroli musi opublikować - udostępnić wzór kwestionariusza kontroli w Biuletynie Informacji Publicznej? (2021-01-22)

Ustawa Pzp nie określa terminu na opublikowanie wzoru kwestionariusza kontroli. Istotą zamieszczenia takiego wzoru jest zapoznanie podmiotów kontrolowanych z przedmiotem kontroli prowadzonych przez organ, zakresem dokumentów, o który może zażądać podmiot kontrolujący w trakcie trwania kontroli, kryteriami kontroli etc. Wzór kwestionariusza powinien być zatem udostępniony na stronie internetowej przez rozpoczęciem planowanych kontroli przez ten organ.

Przejdź do góry strony