W art. 7 ustawy Pzp brak jest definicji „wartości zamówienia”. Czy w ustawie Pzp przez wartość zamówienia rozumie się wartość szacunkową czy wartość rzeczywistą zamówienia oraz czy chodzi o kwotę netto czy brutto? (2020-12-11)

Ustawa Pzp nie zna pojęć „wartość szacunkowa” czy „wartość rzeczywista”. Ustawodawca posługuje się natomiast pojęciem „wartość zamówienia” Zgodnie z art. 28 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością.

Przejdź do góry strony