Odnosząc się do art. 99 ust. 4 ustawy Pzp – czy wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę będzie dopuszczalne, jeśli nie doprowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów? (2020-12-04)

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 4 nowego Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jednakże,ustawodawca określił w art. 99 ust. 5 nowego Pzp, jak należy poprawnie sporządzić opis przedmiot zamówienia. Zgodnie z powyższą normą prawną, przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Ponadto, w  art. 99 ust. 6 nowego Pzp wskazano, że w przypadku, gdy przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w art. 99 ust. 5 nowego Pzp, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności

Przejdź do góry strony