Jak należy rozumieć sformułowanie: „obszarów podmiotowych i przedmiotowych”? (art. 598 ust. 2) (2021-01-22)

Poprzez obszar podmiotowy, o jakim mowa w art. 598 ust. 2 ustawy Pzp, należy rozumieć dobór jednostek kontrolowanych, a zatem dobór zamawiających, którzy poddani zostaną kontroli. Następnie organ kontroli określa przedmiot kontroli (obszar przedmiotowy), co w szczególności oznacza dobór postępowań o udzielenie zamówienia objętych kontrolą. Metodyka sporządzenia takiej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa musi uwzględniać specyfikę kontroli poszczególnych organów kontroli, w szczególności w zakresie obowiązku kontrolowania określonych podmiotów

Przejdź do góry strony