Czy umiejscowienie informacji o przedmiotowych środkach dowodowych i warunkach udziału w postępowaniu w art. 134 ust. 1 ustawy oznacza że w tzw. progu unijnym zamawiający musi żądać przedmiotowych środków dowodowych i musi określić warunki udziału w postępowaniu? (2020-12-11)

Umiejscowienie w art. 134 ust. 1 ustawy Pzp (zawartość SWZ) informacji o przedmiotowych środkach dowodowych i warunkach udziału w postępowaniu w postępowaniach powyżej progów unijnych  oznacza, że jeżeli zamawiający żąda w konkretnym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych oraz określa warunki udziału w postępowaniu, musi takie informacje zawrzeć w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przejdź do góry strony