Czy kontrolę na wniosek, o której mowa w art. 598 ust. 4 ustawy Pzp, mają wykonywać również IZ (plus IP/IW) i IA. Jaki i na czyj wniosek ma zostać przeprowadzona kontrola i jakie zasady regulują tę kwestię? (2020-12-18)

Przepis art. 598 ust. 4 ustawy Pzp stanowi wyłącznie, że analizy nie przeprowadza się w przypadku kontroli wszczynanej na wniosek.Nie zawiera on natomiast dyspozycji prowadzenia kontroli na wniosek w okolicznościach, gdy organ kontroli takich kontroli nie prowadzi. Jeżeli zatem podstawy prawne funkcjonowania organów kontroli nie przewidują możliwości przeprowadzenia kontroli w oparciu o złożony wniosek zewnętrznego podmiotu - przepis jest dla takich organów bezprzedmiotowy.

Przejdź do góry strony