Czy każdy organ kontroli sam ustala wzór kwestionariusza kontroli i zakres dokumentów wymaganych? Kto i czy zatwierdza ten dokument? (2021-01-22)

Rozdział XI punkt I nie modyfikuje uprawnień organów kontroli w zakresie przeprowadzania kontroli, a zatem również w odniesieniu do założeń kontroli, kryteriów kontroli, wymaganych dokumentów, na podstawie których przeprowadzana będzie kontrola, czy sposobów jej przeprowadzenia. Oznacza to, że podmiotem uprawnionym do ustalenia wzoru kwestionariusza kontroli jest właściwy organ kontroli. Wzór kwestionariusza nie podlega z tego tytułu także zatwierdzeniu przez inny organ. Aspekty proceduralne oraz kompetencje związane z przygotowaniem projektu wzoru kwestionariusza, czy zatwierdzeniem wzoru kwestionariusza należy ustalić w oparciu o przepisy właściwe dla konkretnego organu kontroli.

Przejdź do góry strony