W jaki sposób należy wskazywać termin związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? (2020-11-05)

Zgodnie z art. 220 ust. 2 nowego Pzp termin związania ofertą zamawiający określa w dokumentach zamówienia poprzez wskazanie (konkretnej) daty. Oznacza to zmianę względem dotychczasowego stanu prawnego, w którym zamawiający określał w dniach minimalny termin związania ofertą.

Przejdź do góry strony