Kto powołuje centralnego zamawiającego? (2020-11-05)

Zgodnie z art. 47 nowej ustawy Pzp centralnego zamawiającego może wyznaczyć Prezes Rady Ministrów spośród jednostek organizacyjnych podległych organom administracji rządowej lub przez nie nadzorowanych. W świetle art. 48 nowej ustawy Pzp, centralnego zamawiającego może wyznaczyć również minister kierujący działem administracji rządowej, spośród podległych sobie jednostek organizacyjnych lub przez niego nadzorowanych. Art. 49 przewiduje zaś możliwość wyznaczenia lub powołania tego podmiotu przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Przejdź do góry strony