Jaki może być przedmiot konkursu? (2020-10-29)

Na gruncie nowej ustawy Pzp katalog dziedzin, które mogą być przedmiotem konkursu został ujęty w sposób otwarty, przy czym decydującym czynnikiem jest twórczy charakter prac w danej dziedzinie. Zgodnie bowiem z art. 325 ust. 1 przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy o charakterze twórczym, dotyczącej, w szczególności planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz zamierzenia innowacyjnego. Przykładowe wyliczenie zawarte w przepisie nie ma charakteru katalogu zamkniętego.

Przejdź do góry strony