Jaki jest warunek podziału dialogu na etapy w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego? (2020-26-11)

Zgodnie z art. 183 Pzp zamawiający może podzielić dialog na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań, stosując kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w opisie potrzeb i wymagań. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest to, że informacja o podziale dialogu na etapy musi zostać zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu lub w opisie potrzeb i wymagań.

Przejdź do góry strony