Jaka jest różnica pomiędzy konkursem jednoetapowym a dwuetapowym? (2020-10-29)

Konkurs dwuetapowy to konkurs, w którym składanie prac konkursowych poprzedzone jest obowiązkiem złożenia opracowań studialnych. W konkursie jednoetapowym opracowania studialne nie występują. Celem konkursu dwuetapowego jest wyselekcjonowanie uczestników konkursu na podstawie przygotowanych przez nich opracowań studialnych. Opracowania studialne   składane są w pierwszym etapie. W drugim etapie, wyłonieni  na podstawie obiektywnych kryteriów uczestnicy konkursu przygotowują właściwe prace konkursowe. Jedno- lub dwuetapowy może być zarówno konkurs przeprowadzony w procedurze nieograniczonej jak i ograniczonej.

Przejdź do góry strony