Czy zamawiający ma obowiązek żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy? (2020-10-29)

Żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest uprawnieniem zamawiającego. Zgodnie z art.  134 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, SWZ zawiera informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. Zamawiający nie ma zatem obowiązku żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeśli jednak zamawiający zdecyduje się na wymaganie zabezpieczenia umowy ustawodawca w Dziale VII Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych reguluje jej wysokość, sposób i formy wniesienia oraz termin i sposób zwrotu.

Przejdź do góry strony