Czy w Pzp jest wyłączone (jak było poprzednio do 30 tys. euro) stosowanie przepisów ustawy do zamówień o wartości poniżej 130.000 zł? (2020-11-19)

W nowej ustawie Pzp określony został próg wartościowy wyznaczający obowiązek stosowania przez zamawiającego przepisów tej ustawy. Obowiązek ten powstaje, jeżeli wartość zamówienia osiągnie ten próg.  Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, jej przepisy stosuje się, co do zasady, do udzielania zamówień publicznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, przez zamawiających publicznych.

Wobec takiego ustanowienia obowiązku stosowania ustawy, bezprzedmiotowe stało się wyłączenie tego obowiązku do zamówień o wartości niższej niż 30 tys. euro (lub odpowiedniej kwoty wyrażonej w złotych). Warto zwrócić uwagę, że wyrażona w złotych kwota 30 tys. euro jest zbliżona do określonej obecnie w ustawie kwoty 130.000 zł.

Przejdź do góry strony