Co może być przedmiotem zamówienia udzielanego w wyniku przeprowadzenia konkursu? (2020-10-29)

Mając na względzie treść art. 326 pkt 2 nowej ustawy Pzp należy stwierdzić, że przedmiotem zamówienia udzielanego w wyniku przeprowadzenia konkursu jest wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. Jest to zatem rozwiązanie odmienne od tego przewidzianego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, które jako przedmiot takiego zamówienia wskazywało jedynie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.

Przejdź do góry strony