.

V Europejski Kongres Samorządów

Nowa era zamówień publicznych – praktyka i perspektywy” na V Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbędzie się V Europejski Kongres Samorządów organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich.

Wydarzenie to stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Program Kongresu obejmuje szereg ważnych, zróżnicowanych zagadnień, w ramach ścieżek tematycznych, m.in.: zamówienia publiczne, finanse, środowisko, innowacje, zdrowie.

Partnerem tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów jest Urząd Zamówień Publicznych, który objął patronatem panel dyskusyjny „Nowa era zamówień publicznych – praktyka i perspektywy”, zaplanowany w godzinach przedpołudniowych 8 kwietnia 2019 r.

Tematyka panelu UZP będzie się koncentrowała wokół:

  1. Praktyki udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem najczęściej identyfikowanych nieprawidłowości,
  2. Elektronizacji zamówień publicznych,
  3. Wiodących regulacji nowego Prawa zamówień publicznych.

Dyskusja będzie poprzedzona zaprezentowaniem wskazanych wyżej zagadnień przez ekspertów z Urzędu Zamówień Publicznych. W panelu będą uczestniczyli eksperci, praktycy zajmujący się tematyką zamówień publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Głos w dyskusji zabiorą: Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Andrzej Płonka, Prezes Związku Powiatów Polskich oraz  dr Marcin Smaga, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodatkowo pracownicy UZP będą do dyspozycji uczestników w ramach stolika eksperckiego zlokalizowanego na trzecim poziomie obiektu konferencyjnego.

Przewiduje się, że w Kongresie weźmie udział ponad 2000 osób, reprezentujących samorząd, administrację państwową, biznes, kulturę, NGO i media z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Zapraszamy do udziału!

Miejsce: ICE KRAKÓW CONGRESS CENTRE, ul. Marii Konopnickiej 17.

V Europejski Kongres Samorządów – rejestracja

Przejdź do góry strony