Czy informacja z KRK może być wydrukiem informacji elektronicznej, czy konieczne jest złożenie oryginału w papierze?

Wszystkie informacje dotyczące zaświadczenia z KRK dostępne są na stronie www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny. Sam wydruk nie jest dokumentem.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00