Wyroki

Uprzejmie informujemy, że orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej jest dostępne na serwerze ftp UZP. Z przyczyn technicznych nazwy plików z orzeczeniami Krajowej Izby Odwoławczej zawierają: rok wydania, a następnie zera, poprzedzające właściwy numer sygnatury danego orzeczenia. Np. orzeczenie o sygnaturze 1/09 jest zapisane jako 2009_0001.pdf. Rozwiązanie to ma na celu udostępnianie orzeczeń KIO w serwisie informacyjnym według kolejnych numerów sygnatur, co ułatwia ich znalezienie. Nazwy plików oznaczone dodatkowo skrótem "VS" wskazują, iż do danego orzeczenia zostało zgłoszone zdanie odrębne.

Jednocześnie informujemy, że wersje elektroniczne orzeczeń KIO zamieszczane na serwerze ftp nie są aktualizowane w przypadku późniejszego dokonania przez Izbę sprostowania, w drodze postanowienia, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek popełnionych w orzeczeniu.

Instrukcja korzystania z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej zgromadzonego na serwerze FTP

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej na serwerze ftp

Wyszukiwarka Orzecznictwa

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00