Wiceprezes Izby - Emil Kuriata

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu rachunkowości budżetowej oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Uczestniczył w studiach doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

W latach 1996-1999 był członkiem Zespołu ds. Przetargów w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, którego zadaniem była obsługa przetargu na informatyzację służby zdrowia prowadzonego w ramach systemowej reformy opieki zdrowotnej w Polsce oraz zamówień publicznych, realizowanych w ramach programów zdrowotnych przeznaczonych dla podmiotów służby zdrowia. Następnie w latach 2000 – 2007 zatrudniony w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Kasie Chorych, a po przekształceniu w Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie prowadził i nadzorował zamówienia publiczne, których celem było zabezpieczenie jednostek służby zdrowia w leki i środki medyczne, oraz inne zamówienia, w tym informatyczne. Pracował również jako wykładowca przedmiotów prawniczych w szkole policealnej oraz ławnik w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

W Krajowej Izbie Odwoławczej od jej powstania w roku 2007. Od czerwca 2018 Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00