Rzecznik Dyscyplinarny - Izabela Niedziałek-Bujak

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2015 r. adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W Krajowej Izbie Odwoławczej od pierwszych dni funkcjonowania tego organu.

Wcześniej realizowała zadania związane z udzielaniem zamówień publicznych. W ramach centralnych zadań zleconych była odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie postępowań przez podległą komórkę organizacyjną również na potrzeby innych jednostek. Audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych realizujący zadania mające na celu wspomaganie kierownika jednostki w obszarze zarządczym.

Od 24 października 2016 r. Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Odwoławczej.

Z dniem 18 grudnia 2019 r. powołana na Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Odwoławczej kolejnej kadencji.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00