Prezes Izby - Małgorzata Rakowska

Radca prawny od 2006 roku. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma za sobą też aplikację prokuratorską oraz podyplomowe studia – Prawo europejskie – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz – Studium Prawno-Samorządowo – w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1999-2007 zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Łodzi, w którym pełniła funkcję Sekretarza Powiatu oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Pracowała także w firmach doradztwa prawnego, prowadzących obsługę prawną podmiotów gospodarczych, gdzie do jej obowiązków należało reprezentowanie klientów firmy przed sądami i organami administracyjnymi.

Zagadnieniami z zakresu zamówień publicznych z perspektywy zarówno zamawiających, jak i wykonawców, zajmuje się od kilkunastu lat. W Krajowej Izbie Odwoławczej od jej powstania w roku 2007.

W okresie od 14.06.2016 do 14.06.2019 Prezes Krajowej Izby Odwoławczej.

Z dniem 15.06.2019 r. powołana na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej kolejnej kadencji.

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00