Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia odwołań

Lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych  środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. O wpis na listę mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o: izbach gospodarczych, rzemiośle, samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, organizacjach pracodawców, samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezez Urzędu w drodze decyzji administracyjnej.

Lp.Nazwa organizacjiData wpisuNr decyzji
1.Kołobrzeska Izba Gospodarcza w Kołobrzego14 marca 2002 r.LO/3855/02
2.Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w Krakowie14 marca 2002 r.LO/3856/02
3.Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach14 marca 2002 r.LO/3857/02
4.Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu14 marca 2002 r.LO/3858/02
5.Cech Rzemiosł Różnych w Namysłowie14 marca 2002 r.LO/3860/02
6.Euroregionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Jeleniej Górze14 marca 2002 r.LO/3861/02
7.Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie14 marca 2002 r.LO/3862/02
8.Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie14 marca 2002 r.LO/3863/02
9.Cech Rzemiosł Różnych we Włocławku20 marca 2002 r.LO/4061/02
10.Cech Rzemiosł Różnych w Koszalinie20 marca 2002 r.LO/4062/02
11.Cech Rzemiosł Różnych w Kołobrzegu20 marca 2002 r.LO/4063/02
12.Cech Rzemiosł Różnych w Miechowie20 marca 2002 r.LO/4064/02
13.Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji w Warszawie20 marca 2002 r.LO/4065/02
14.Cech Rzemiosł Różnych w Głubczycach20 marca 2002 r.LO/4066/02
15.Górnicza Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach28 marca 2002 r.LO/4641/02
16.Cech Rzemiosł Różnych w Lęborku28 marca 2002 r.LO/4642/02
17.Cech Rzemiosł Różnych w Białogardzie28 marca 2002 r.LO/4643/02
18.Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie28 marca 2002 r.LO/4644/02
19.Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu3 kwietnia 2002 r.LO/4898/02
20.Leszczyńska Izba Gospodarcza w Lesznie3 kwietnia 2002 r.LO/4899/02
21.Cech Rzemiosł Różnych w Lipnie3 kwietnia 2002 r.LO/4900/02
22.Cech Rzemiosła i Przedsiębiorców w Strzelcach Krajeńskich12 kwietnia 2002 r.LO/5462/02
23.Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno - Kartograficznych w Warszawie12 kwietnia 2002 r.LO/5463/02
24.Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy16 kwietnia 2002 r.LO/5665/02
25.Izba Projektowania Budowlanego w Warszawie16 kwietnia 2002 r.LO/5666/02
26.Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie8 maja 2002 rLO/6640/02
27.Cech Rzemiosł Różnych w Kłobucku8 maja 2002 rLO/6641/02
28.Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska w Warszawie8 maja 2002 rLO/6642/02
29.Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu21 maja 2002 r.LO/7519/02
30.Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej23 maja 2002 r.LO/7728/02
31.Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie28 maja 2002 r.LO/7837/02
32.Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości w Świdnicy3 czerwca 2002 r.LO/7960/02
33.Lubuska Izba Budownictwa w Zielonej Górze4 czerwca 2002 r.LO/7961/02
34.Izba Rzemieślnicza w Łodzi12 czerwca 2002 r.LO/8601/02
35.Kujawsko - Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy14 czerwca 2002 r.LO/8698/02
36.Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie20 czerwca 2002 r.LO/9088/02
37.Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie20 czerwca 2002 r.LO/9089/02
38.Izba Gospodarcza Projektowania Architektonicznego w Warszawie19 czerwca 2002 r.LO/9090/02
39.Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach24 czerwca 2002 r.LO/9205/02
40.Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku26 czerwca 2002 r.LO/9436/02
41.Olsztyńska Izba Budowlana w Olsztynie28 czerwca 2002 r.LO/9530/02
42.Izba Przemysłowo - Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Warszawie8 lipca 2002 r.LO/10013/02
43.Mysłowicka Izba Przemysłowo - Handlowa w Mysłowicach12 lipca 2002 r.LO/10281/02
44.Regionalna Izba Gospodarcza "Ostrołęka Nas Zjednoczy" w Ostrołęce16 lipca 2002 r.LO/10406/02
45.Zachodnia Izba Przemysłowo - Handlowa we Wrocławiu18 lipca 2002 r.LO/10572/02
46.Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze24 lipca 2002 r.LO/10949/02
47.Polska Izba Druku w Toruniu25 wrzesień 2002 r.LO/13854/02
48.Izba Przemysłowo - Handlowa w Toruniu25 września 2002 r.LO/13855/02
49.Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie25 września 2002 r.LO/13856/02
50.Polska Izba Książki w Warszawie27 września 2002 r.LO/13954/02
51.Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED w Warszawie11 października 2002 r.LO/14464/02
52.Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze22 października 2002 r.LO/14980/02
53.Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie4 listopada 2002 r.LO/15443/02
54.Polska Izba Przemysłowo -Handlowa Budownictwa w Warszawie19 listopada 2002 r.LO/16403/02
55.Okręgowa Izba - Przemysłowo - Handlowa w Tychach19 listopada 2002 r.LO/16402/02
56.Słupska Izba Przemysłowo - Handlowa w Słupsku25 listopada 2002 r.LO/16845/02
57.Pracodawcy Ziemi Lubelskiej16 stycznia 2003 r. 3LO/641/0
58.Polski Związek Pracodawców "OCHRONA" w Warszawie20 stycznia 2003 r.LO/869/03
59.Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa6 lutego 2003 r.LO/1607/03
60.Opolska Izba Gospodarcza4 marca 2004 r.LO/2600/03
61.

Związek Pracodawców Budownictwa w Gliwicach

6 marca 2003 r.LO/2720/03
62.Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Architektów31 marca 2004 r.LO/4051/03
63.Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami10 kwietnia 2003 r.LO/4614/03
64.Polska Izba Ochrony Osób i Mienia28 kwietnia 2003 r.LO/5364/03
65.Izba Przemysłowo - Handlowa w Legnicy28 kwietnia 2003 r.LO/5387/03
66.Organizacja Pracodawców Rudzkich14 maja 2004 r.LO/6223/03
67.Regionalna Izba Gospodarcza w Łodzi2 czerwca 2003 r.LO/7110/03
68.Kujawska Izba Przemysłowo - Handlowa10 czerwca 2003 r.LO/7466/03
69.Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie7 lipca 2003 r.LO/8632/03
70.Kujawska Izba Przemysłowo - Handlowa7 lipca 2003 r.LO/8629/03
71.Zachodniopomorska Geodezyjna Izba Gospodarcza25 września 2003 r.LO/12641/03
72.POLMED Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych25 września 2003 r.LO/12617/03

73.

Izba Przemysłowo - Handlowa w Koszalinie26 września 2003 r.LO/12694/03
74.Nowotomyska Izba Gospodarcza w Nowym Tomyślu27 lutego 2004 r.LO/1862/04
75.Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów Okręgowa Rada Izby w Szczecinie29 marca 2004 r.LO/2806/04
76.Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu29 marca 2004 r.LO/2805/04
77.Polska Izba Inżynierów Budownictwa w Warszawie31 marca 2004 r.LO/2867/04
78.Krajowa Izba Urbanistów w Warszawie05 kwietnia 2004 r.LO/2959/04
79.Geodezyjna Izba Gospodarcza w Warszawie27 kwietnia 2004 r.LO/3302/04
80.Lubelska Okręgowa Izba Architektów04 maja 2004 r.LO/3379/04
81.Krajowa Rada Izby Architektów w Warszawie04 maja 2004 r.LO/3377/04
82.Małopolska Okręgowa Izba Architektów w Krakowie04 maja 2004 r.LO/3378/04
83.Izba Gospodarcza Budownictwa we Wrocławiu04 maja 2004 r.LO/3376/04
84.Opolska Okręgowa Izba Architektów27 maja 2004 r.LO/3847/04
85.Okręgowa Izba Urbanistów w Katowicach28 maja 2004 r.LO/3867/04
86.Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów we Wrocławiu28 maja 2004 r.LO/3866/04
87.Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa24 maja 2004 r.LO/ 3738/04
88.Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów w Olsztynie25 maja 2004 r.LO/3751/04
89.Pomorska Okręgowa Izba Architektów25 maja 2004 r.LO/3759/04
90.Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach27 maja 2004 r.LO/3796/04
91.Sląska Okręgowa Izba Architektów w Katowicach27 maja 2004 r.LO/3831/04
92.Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów w Bydgoszczy27 maja 2004 r.LO/3830/04
93.Okręgowa Izba Urbanistów w Katowicach28 maja 2004 r.LO/3867/04
94.Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów we Wrocławiu28 maja 2004 r.LO/3866/04
95.Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów w Kielcach31 maja 2004 r.LO/3908/04
96.Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów w Białymstoku31 maja 2004 r.LO/3907/04
97.Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów w Poznaniu1 czerwca 2004 r.LO/3941/04
98.Lubuska Okręgowa Izba Architektów w Gorzowie Wielkopolskim1 czerwca 2004 r.LO/3940/04
99.Pomorska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdańsku2 czerwca 2004 r.LO/3962/04
100.Federacja Pracodawców Przemysłu Lekkiego w Łodzi8 czerwca 2004 r.LO/4044/04
101.Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów14 czerwca 2004 r.LO/4075/04
102.Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów23 czerwca 2004 r.LO/4217/04
103.Północna Okręgowa Izba Urbanistów14 lipca 2004 r.LO/4613/04
104.Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości29 lipca 2004 r.LO/4893/04
105.Łódzka Okręgowa Izba Architektów3 sierpnia 2004 r.LO/4957/04
106.Staszkowska Izba Gospodarcza27 sierpnia 2004 r.LO/5519/04
107.Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji5 października 2004 r.LO/6539/04
108.Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa6 października 2004 r.LO/6579/04
109.Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej26 października 2004 r.LO/6893/04
110.Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa26 października 2004 r.LO/6895/04
111.Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa26 października 2004 r.LO/6905/04
112.Kolska Izba Gospodarcza22 listopada 2004 r.LO/7379/04
113.Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa5 stycznia 2005 r.LO/11/05
114.Związek Banków Polskich25 marca 2005 r.LO/1320/05
115.Regionalna Izba Gospodarcza w Ujeździe7 lipca 2005 r.LO/2700/05
116.Polski Związek Pracodawców Budownictwa22 lipca 2005 r.LO/2963/05
117.Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa6 września 2005 r.LO/3724/05
118.Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei27 września 2005 r.LO/4040/05
119.Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim24 stycznia 2006 r.LO/339/06
120.Okręgowa Izba Urbanistów31 marca 2006 r.LO/1115/06
121.Północna Izba Gospodarcza z siedzibą w Szczecinie18 sierpnia 2006 r.LO/2348/06
122.Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi21 sierpnia 2006 r.

LO/2358/06

123.Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji w Warszawie   13 sierpnia 2007 r.

LO/123/07

124. Polsko - Szwajcarska Izba Przemysłu i Handlu 01 października 2007 r.LO/127/07 
125. Polska Izba Gospodarcza Czystości w Bydgoszczy 07 kwietnia 2009 r. LO/14/09
126. Wielkopolska Izba Budownictwa Poznań 08 maja 2009 r. LO/17/09
127. Gdański Związek Pracodawców Gdańsk 23 września 2009 r. LO/23/09
128.Polski Związek Pracodawców Producentów Kruszyw4 października 2010 r.LO/21/10
129.Związek Pracodawców Branży Usług Inżynierskich30 czerwca 2011 r.LO/19/11
130.Krajowa Izba Sportu Warszawa13 wrzesień 2011 r.LO/24/11

131.

Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa16 listopada 2011 r.LO/28/11

132.

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego18 lipca 2012 r.LO/24/12

133.

PIOT-Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego26 września 2012 r.LO/40/12

134.

Polska Izba Gospodarki Odpadami11 marca 2013 r.LO/4/13
135.Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego w Warszawie (obecnie: Pracodawcy Transportu Publicznego)8 lipca 2013 r.LO/8/13
136.Izba Gospodarcza Transportu Lądowego w Warszawie25 kwietnia 2016 r.LO/16/16
137.Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza w Warszawie24 sierpnia 2016 r.LO/19/16
138. STRATERA-MED - Związek Pracodawców na Rzecz Równości Stron w Postępowaniach o Zamówienie Publiczne w Warszawie25 stycznia 2017 r. LO/1/17
139.Polski Związek Ośrodków Przetwarzania Danych - Związek Pracodawców w Skawinie2 lutego 2017 r.LO/UZP/DP/022/77/16/PL
140.Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce2 lutego 2017 r.LO/UZP/DP/022/76/16/PL
141.Polska Leśna Izba Gospodarcza z siedzibą w Błoniu14 czerwca 2017 r.LO/5/17
142.Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy22 czerwca 2017 r.LO/6/17
143.Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami z siedzibą w Warszawie8 maja 2018 r.LO/22/31/17/PL
144.Związek Pracodawców "Partnerstwo dla Innowacji"  z siedzibą w Warszawie7 listopada 2018 r.LO/022/15/18/PL
145.Związek Pracodawców "MedTech" z siedzibą w Warszawie11 lutego 2019 r.LO/DP/022/1(4)/19/PL
146.Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie26 lutego 2019 r.LO/022/6/19/PL
147.Polski Związek Pracodawców Leśnych z siedzibą w Błoniu6 maja 2019 r.LO/DP/022/16/19/PL
148.Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej "POLOT" w Warszawie7 stycznia 2020 r.LO/022/25/19/PL
149.Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów w Warszawie30 kwietnia 2020 r.UZP/DP/022/1/20/PL
150.Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku13  lipca 2020 r.LO/025.1.2020
151.Federacja  Przedsiębiorców  Polskich w Warszawie12 kwietnia 2021 r.LO/025.1.2021
152.Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku w Warszawie19 maja 2022 r.025.1.2022.JC

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00