Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - styczeń 2021

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A.; JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. na: „wykonywanie usług żywieniowych (przygotowanie i dostarczanie posiłków) dla pacjentów i pracowników w Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku” (sygn. akt: KIO 3485/20).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Chojna na: „świadczenie na terenie gminy Chojna oraz gminy Widuchowa usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach zamieszkałych” (sygn. akt: KIO 65/21).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GISS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „dostawę terminali satelitarnych SHF szczebla taktycznego w wersji przenośnej” (sygn. akt: KIO 25/21).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SOLISYS Marcin Świątek w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Siemiatycze na: „dostawę i montaż 8 instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej miasta Siemiatycze. Numer referencyjny: IF.271.7.2020” (sygn. akt: KIO 101/21).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Eco-Plan S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku na: „usługę kompleksowego utrzymania czystości budynków i terenów zewnętrznych” (sygn. akt: KIO 3528/20).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bernarda Kuligowska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Karczma Borowa na: „wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Karczma Borowa w roku 2021. Numer referencyjny: ZG.270.8.2020” (sygn. akt: KIO 3365/20).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o.o. M3 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Nowy Wiśnicz na: „pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację budynku szkoły przy ul. Kościelnej w Nowym Wiśniczu do pełnienia funkcji przedszkola” Numer referencyjny:RI-ZPU.271.39.2020” (sygn. akt: KIO 3417/20).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na: „zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadania: „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła –Glincz” (sygn. akt: KIO 133/21).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPTeam S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Wrocławska na: „AC/BZP/242-335/2020 wdrożenie systemu zarządzania Uczelnią w obszarze procesów dydaktycznych w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej. Numer referencyjny: AC/BZP/242-335/2020” (sygn. akt: KIO 41/21).

W dniu 28 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę zgrzebeł do przenośników zgrzeblowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-2. Numer referencyjny: 702001415/01” (sygn. akt: KIO 88/21).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Zakład Wsparcia Produkcji na: „dostawy do kopalń JSW S.A. rynien, ostrogorynien i członów do przenośników zgrzebłowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Numer referencyjny: 29/PM/21” (sygn. akt: KIO 87/21).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie na: „dowóz dzieci i uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym: 1.01 – 30.06.2021 r. oraz 1.09.2021 – 30.06.2022 r.
Numer referencyjny: ZOSiP 271.03.20” (sygn. akt: KIO 3524/20).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie na: „świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. Numer referencyjny: OP-IV.272.139.2020.ŁB” (sygn. akt: KIO 3407/20).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy VITRONIC Machine Vision Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Główny Inspektorat Transportu Drogowego na: „dostawę i instalację 30 urządzeń rejestrujących wykroczenia niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.9.2020” (sygn. akt: KIO 106/21).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Gdański na: „wykonanie inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 31/37". Numer referencyjny: J711.291.1.126.2020.PJ” (sygn. akt: KIO 3537/20).

W dniu 27 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olsztyn na: „przebudowę i rozbudowę Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie. Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2020.a” (sygn. akt: KIO 29/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy OPEGIEKA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „obsługę geodezyjna prac projektowych zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu Kolnik – Elbląg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego”. Numer referencyjny: 2020/WG00/WP-002841” (sygn. akt: KIO 99/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZGO-NOVA Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego na: „kompleksową usługę prania pościeli szpitalnej i materacy. Numer referencyjny: PN73/20” (sygn. akt: KIO 64/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „budowę obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Numer referencyjny: DI.250.5.2020” (sygn. akt: KIO 3522/20).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na: „budowę obiektu laboratoryjno-dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym, infrastrukturą towarzyszącą, przyłączami, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu na potrzeby Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Numer referencyjny: DI.250.5.2020” (sygn. akt: KIO 3527/20).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dariusz Serwach SPLENDOR w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby spółka z o. o. na: „sukcesywne zakupy paliwa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby sp. z o.o.” (sygn. akt: KIO 86/21).

W dniu 26 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy INSTAL WARSZAWA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o. o. na: „roboty budowlane zaprojektuj i wybuduj – zadania Z1-Z5 w ramach przedsięwz.: Wdrożenie nowych procesów przetwarz. i odzysku odpadów w celu zwiększ. poziom. recyklingu w Regionie Wschodn. Dolnego Śląska. Numer referencyjny: Z1-5/ ZGO-JRP-WDRO/NFOSiGW/12/2020” (sygn. akt: KIO 67/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mennica Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. na: „dzierżawę, wraz z kompleksową obsługą serwisową, automatów mobilnych, służących do sprzedaży biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na przejazd pojazdami komunikacji miejskiej. Numer referencyjny: WZ-091-94/20” (sygn. akt: KIO 14/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KWK Construction Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Czersk na: „budowę budynku żłobka w Czersku realizowaną w ramach przedsięwzięcia pn. Utworzenie żłobka w gminie Czersk. Numer referencyjny: WZ.271.44.2020” (sygn. akt: KIO 44/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MTM Budownictwo Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  na: „budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym działki nr 10/107, 10/102 obręb 0274 przy ulicach: Sportowej -– Prusa - Reja w Tarnowie Etap III (segment C), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Numer referencyjny: I-420/4/20” (sygn. akt: KIO 79/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ZGO-NOVA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Numer referencyjny: GO.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 3513/20).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakład Usług Hydrauliczno-Budowlanych Zbigniew Ćwikła w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Słaboszów na: „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów. Numer referencyjny: ROŚI.271.4.2020” (sygn. akt: KIO 3526/20).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku na: „budowę Powiatowego Centrum Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.272.1.33.2020” (sygn. akt: KIO 52/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na: „dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej oraz szpitalnego systemu Informatycznego (SSI). Numer referencyjny: SPZOZ -ZP/2/24/242 /19/2020” (sygn. akt: KIO 3542/20).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy POLMIL Sp. z o.o. S.K.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach na: „sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-91/20” (sygn. akt: KIO 60/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Neomed Barbara Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „dostawę artykułów fizelinowych i jednorazowego użytku dla Szpitala Wolskiego Numer referencyjny: EP/103/2020” (sygn. akt: KIO 42/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MARKAZ s.c. Elżbieta Marczak, Piotr Kaźmierczak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Kutno na: „bieżące utrzymanie zieleni miejskiej wraz z koszeniem terenów zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych oraz utrzymanie miejsc pamięci w obrębie miasta Kutno. Numer referencyjny: ZP.271.13.2020.JB” (sygn. akt: KIO 43/21).

W dniu 25 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi na: „dostosowanie części administracyjnej systemu informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi do obowiązujących przepisów prawa i obowiązków” (sygn. akt: KIO 57/21).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020” (sygn. akt: KIO 3463/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na: „budowę budynku dydaktyczno-administracyjnego pn. „Centrum Przestrzeni Innowacyjnej” przy ul. Batorego 8 w Warszawie. Numer referencyjny: ADZP.25.36.2020” (sygn. akt: KIO 3461/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prezydent Miasta Świdnicy na: „wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”. Numer referencyjny: P-122/XII/20” (sygn. akt: KIO 3460/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Adam Sojka P.P.H.U. ADBUD w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jednostka Wojskowa Nr 6021 na: „roboty konserwacyjne i naprawcze obiektów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 6021- umowa ramowa. Numer referencyjny: 55/2020/PN/INFR” (sygn. akt: KIO 3253/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SANIT-TRANS sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na: „odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji RDF z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej
Numer referencyjny: 16/ZP/ZGO/2020” (sygn. akt: KIO 19/21).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PROCOM SYSTEM S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie na: „dostawę i montaż urządzeń do monitoringu wędrówek ryb na dwóch przepławkach na rzece Rega, oraz demontaż urządzeń niesprawnych, w ramach projektu LIFE+ Rega pn.:„Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”. Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.40.2020” (sygn. akt: KIO 3315/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Spartan 24 Sp. z o.o., Amazonka Clean Sp. z o.o., K&F 24 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie na: „SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI BUDYNKU ORAZ POSESJI NALEŻĄCYCH DO SĄDU REJONOWEGO W DZIERŻONIOWIE. Numer referencyjny: A-2502-4/20” (sygn. akt: KIO 3507/20).

W dniu 22 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Thales Polska sp. z o.o., Thales AVS France SAS, Ruag Defence France w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Inspektorat Uzbrojenia na: „taktyczne systemy symulacji pola walki” (sygn. akt: KIO 3410/20).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasta Jaworzno, Urząd Miejski w Jaworznie na: „„budowę nowego śladu DK 79 w Byczynie o długości około 1300 m wraz z wiaduktem drogowym o długości około 166 m (GP 1x2 KR 5) oraz przebudowa ulic (...)” Numer referencyjny: BZ.271.1.37.2020” (sygn. akt: KIO 37/21).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie na: „projekt i budowę autostrady A2 Warszawa–Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km. Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020” (sygn. akt: KIO 54/21).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Urząd Statystyczny na: „dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz 19 podległych lub podporządkowanych Prezesowi GUS samobilansujących jednostek służb statystyki .... Numer referencyjny: 72/DB/BK/PN/2020” (sygn. akt: KIO 3437/20).

W dniu 21 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Warszawski na: „wykonanie przez Generalnego Wykonawcę robót budowlano-montażowych dla inwestycji pn. Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) [...] Numer referencyjny: DZP-361-128/2020” (sygn. akt: KIO 3532/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TPF Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów–Medyka(granica państwa) wraz z liniami przyległymi – oprac. studium wykonalności"” (sygn. akt: KIO 3413/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTACT Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „usługi utrzymania porządku powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych na terenie obiektów administrowanych przez 45 WOG obsługiwanych przez Sekcje Obsługi Infrastruktury w m. Wędrzyn, Międzyrzecz i Skwierzyna. Numer referencyjny: 48/2020/INFRA” (sygn. akt: KIO 3484/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe "Zieliński” Zbigniew Zieliński w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Strawczyn na: „odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strawczyn oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Numer referencyjny: ZP.271.1.43.2020” (sygn. akt: KIO 3525/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. Sp. k., POL-TAX 2 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" na: „badanie sprawozdań finansowych za 2020 i 2021 rok z możliwością przedłużenia na rok2022 i 2023. Numer referencyjny: 108/PN/ZP/TLLZP/20” (sygn. akt: KIO 3356/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DGP Clean Partner sp. z o.o., ZAKŁAD SPRZĄTANIA WNĘTRZ JÓZEF JANKOWSKI ”MOP” 83 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 41 Baza Lotnictwa Szkolnego na: „świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości budynków znajdujących się kompleksach wojskowych administrowanych przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Numer referencyjny: 53/20/N” (sygn. akt: KIO 3482/20).

W dniu 20 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „kompleksową dostawę, wdrożenie, utrzymanie oraz usługi rozwoju i gwarancji zintegrowanego systemu klasy ERP, a także wdrożenie systemu personalizacji ELP i PKI. Numer referencyjny: PN-56/20” (sygn. akt: KIO 3494/20).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza na: „spotkajmy się w pałacu! - rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie. Numer referencyjny: BZP.271.33.2020” (sygn. akt: KIO 3425/20).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę elementów sterowania pilotowego obudową zmechanizowaną dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-30. Numer referencyjny: 702000973” (sygn. akt: KIO 1/21).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel System Sp. z o.o., Impel Facility Services Sp. z o.o., Hospital Service "Company" Sp. z o.o. Sp. k., Ars Medica Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „usługę sprzątania i dezynfekcji w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Numer referencyjny: SZP/14/2020” (sygn. akt: KIO 3469/20).

W dniu 19 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: „usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania –spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Numer referencyjny: NA-26/15 P-15” (sygn. akt: KIO 3375/20).

W dniu 18 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania Sanito Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Pajęczno na: „odnawialne Źródła Energii w gminie Pajęczno” – instalacje fotowoltaiczne i kolektorów słonecznych. Numer referencyjny: ZPF.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3406/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania F.H.U. "OPTIMA" Krystyna Sołoducha w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Bielski na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od Ronda Żołnierzy do ul. Lipowskiej – etap II”. Numer referencyjny: ZDP.272.3.17.2020” (sygn. akt: KIO 3518/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania LIRECO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ URZĄDZEŃ UZDATNIANIA WODY BASENU WRAZ Z JACUZZI W KOMPLEKSIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI W ZEGRZU. Numer referencyjny: ZP/5/2021,” (sygn. akt: KIO 3479/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Świnoujście na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „modernizację przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków. Numer referencyjny: WIM.271.1.24.2020” (sygn. akt: KIO 3346/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu na: „zakup kompleksowej usługi w zakresie telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.261.16.2020” (sygn. akt: KIO 3514/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Red Stack Poland Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zaprojektowanie oraz wdrożenie architektury bazodanowej opartej o dwa niezależne serwery bazujące na technologii Oracle Real Application Clusters lub równoważny oraz migracja dwóch niezależnych systemów bazodanowych Oracle z wersji 11g do 12c”, w ramach projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na l” (sygn. akt: KIO 3368/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOM-EKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Niemce na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Niemce od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022r. Numer referencyjny: IZP: 271.21.2020” (sygn. akt: KIO 3506/20).

W dniu 15 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Kujawsko-Pomorskie w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na: „usługi zimowego utrzymania dróg administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2020/2021,2021/2022, 2022/2023 roku. Numer referencyjny: O3.N4.361.02.2020” (sygn. akt: KIO 3337/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WIKSBUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy na: „zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim – przystosowanie obiektów - Stary Brześć 23, dz. nr ew. 48/2 Numer referencyjny: SZPiFP-128-20” (sygn. akt: KIO 3416/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku na: „przetarg nieograniczony na dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części
administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskim. Numer referencyjny: DZP.2344.53.2020” (sygn. akt: KIO 3412/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IT V-WAYS Piotr Piotrowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na: „administrowanie kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPS. Numer referencyjny: 24/DI/PN/2020” (sygn. akt: KIO 3520/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poczta Polska S.A. na: „świadczenie usług napraw i ekspertyz sprzętu drukującego. Numer referencyjny: BZA.2600.920.2019” (sygn. akt: KIO 3433/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Catermed S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Postęp” Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie na: „świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków stanowiących całodziennie wyżywienie dla pacjentów Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie” (sygn. akt: KIO 3478/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Cyców na: „odnawialne źródła energii w gminie Cyców. Numer referencyjny: Gk.271.11.2020” (sygn. akt: KIO 3504/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EKOLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Zakrzówek na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zakrzówek. Numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 3431/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mikor Inżyniering Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Kultury 105 w Koszalinie na: „wyposażenie meblowe, scenotechniczne i nagłośnienie Amfiteatru im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koszalinie. Numer referencyjny: ZP/PN/01/11/2020” (sygn. akt: KIO 3454/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Asseco Poland S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Ministerstwo Finansów reprezentowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie na: „rozbudowę, modernizację i rozwój systemu Zefir 2. Numer referencyjny: 1201-ILL-5.260.58.2020” (sygn. akt: KIO 3505/20).

W dniu 14 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy T-Mobile Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na: „świadczenie usług przesyłu danych z wykorzystaniem łączy z podziałem na 45 części. Numer referencyjny: 266/PAŻP/2020/AZP” (sygn. akt: KIO 3384/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "KONCEPT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Śląski w Katowicach na: „sukcesywną dostaęa notebooków. Numer referencyjny: DZP.381.094.2020.DW” (sygn. akt: KIO 3292/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin na: „budowę nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Numer referencyjny: BZP/67/20” (sygn. akt: KIO 3367/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na: „remonty cząstkowe nawierzchni dróg krajowych wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego oraz nakładki w podziale na trzy zadania. Numer referencyjny: O/OL.D-3.2412.27.2020” (sygn. akt: KIO 3476/20).

W dniu 13 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ECO - ABC Sp. z o.o., Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na: „usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania –spalania zakaźnych odpadów medycznych z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Numer referencyjny: NA-26/15 P-15” (sygn. akt: KIO 3375/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Megatherm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "ANN-POL" Anna Śmigiel w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy na: „utrzymanie porządku i czystości na terenach i w budynkach m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek. Numer referencyjny:ZGN-P-29/20” (sygn. akt: KIO 3472/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na: „dostawę tomografu komputerowego i aparatu RTG cyfrowego do Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
Numer referencyjny: SZP/27/2020” (sygn. akt: KIO 3502/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: „termomodernizację budynku głównego Szpitala w Czeladzi (segment A, segment B, segment C) w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Numer referencyjny: DZA.381.32.2020” (sygn. akt: KIO 3391/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Budimex S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Żagański na: „przebudowę drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych” (sygn. akt: KIO 3498/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "EUROTRONIC" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna na: „rozbudowę systemu monitorowania jakości energii elektrycznej. Numer referencyjny: 2020/WNP-0322” (sygn. akt: KIO 3394/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: LIRECO Sp. z o.o., LIRECO ECO Magda Komajda w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na: „kompleksowe świadczenie usługi, polegającej na: 1) obsłudze technicznej: instalacji technologicznych basenów; instalacji technologicznych urządzeń wentylacyjnych hali basenowej, widowni, basenowych szatni i pomieszczeń technicznych, suszarek w szatniach; instalacji technologicznych łaźni parowej; instalacji technologicznych fontanny w Uniwersyteckim Centrum Sportowym UMK w Toruniu; 2) uzdatnianiu wody basenowej do wskaźników jakości wody zgodnych z obowiązującym podczas świadczenia usługi stanem prawnym, wraz z zakupem i sukcesywną dostawa chemii basenowej; 3) systematycznych i udokumentowanych badaniach jakości wody, prowadzonych zgodnie z zakresem i harmonogramem wynikającym z obowiązującego podczas świadczenia usługi stanu prawnego; 4) przeprowadzeniu i obsłudze przerwy technologicznej. Numer referencyjny: ZP-187.2020” (sygn. akt: KIO 3500/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ząbki na: „usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta Ząbki. Numer referencyjny: ZPU.271.24.2020” (sygn. akt: KIO 3424/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Climamedic sp. z o.o. Sp. k., EKSA Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny w Łodzi na: „przebudowę i rozbudowę Centrum Badań In Vivo w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: ZP/93/2020” (sygn. akt: KIO 3273/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MMK-INŻ. Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich na: „przebudowę ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza. Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.21.2020” (sygn. akt: KIO 3291/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Łódzkie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na: „rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku od km 8+200 do km 9+040 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nad torami PKP w Koluszkach” (sygn. akt: KIO 3423/20).

W dniu 12 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS sp. z.o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto i Gmina Gołańcz na: „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów problemowych z terenu Miasta i Gminy Gołańcz. Numer referencyjny: ZP.271.14.2020” (sygn. akt: KIO 3326/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kąty Wrocławskie na: „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Numer referencyjny: ZP.271.46.2020” (sygn. akt: KIO 3282/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Skanska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na: „3A.5 budowę wrót przeciwpowodziowych w ciągu lewego wału przeciwpowodziowego w rejonie ujęć wody dla Huty im. Sendzimira. Numer referencyjny: 2785/JRP/2020” (sygn. akt: KIO 3245/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Meden-Inmed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na: „dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Numer referencyjny: ZT-SZP-226/01/ 58 /2020” (sygn. akt: KIO 3369/20).

W dniu 11 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Gniew na: „rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Gniew w miejscowościach Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie
Wyręby. Numer referencyjny: RIN.271.10.2020” (sygn. akt: KIO 3377/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Śląskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "ATUT" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawę i modernizację ciągników spalinowych podwieszanych oraz dostawa ciągników manewrowych dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: 2020/TWD/TWD/01198/L/120/P/PR” (sygn. akt: KIO 3239/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Budir System Sp. z o.o. Sp. k., PPHU IRMA- Ireneusz Załęski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Terespol na: „budowę przychodni w Gminie Terespol. Numer referencyjny: I-IM.7011.4.2020.AD” (sygn. akt: KIO 3449/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina na: „usługi transportu pacjentów dializowanych, transportu sanitarnego pacjentów oraz transportu materiałów biologicznych, przewozu krwi i jej składników. Numer referencyjny: ZP.261.3-T-E.2020, Postępowanie nr 85” (sygn. akt: KIO 3318/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy adrium BHP Adrian Robak w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na: „kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2021 samorządowych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Numer referencyjny: MCOO/ZP/R/35/20” (sygn. akt: KIO 3403/20).

W dniu 8 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na: „zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Numer referencyjny: D25M/251/N/37-69rj/20” (sygn. akt: KIO 3430/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „budowę i wdrożenie systemów informatycznych zwiększających dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu e-Pacjent w Szpitalu Wolskim. Numer referencyjny: EP/96/2020” (sygn. akt: KIO 3329/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: RDF Sp. z o. o., MPK Pure Home Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Różan na: „odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Różan. Numer referencyjny: PIOŚ.271.12.2020” (sygn. akt: KIO 3441/20).

W dniu 7 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę łóżek wielofunkcyjnych i narzędzi. Numer referencyjny: DZPUCK.262.145.2020” (sygn. akt: KIO 3355/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CHMAJ I WSPÓLNICY Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej na: „obsługę prawną w związku z aukcją na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Numer postępowania: BA.WZP.26.48.2020” (sygn. akt: KIO 3371/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kolumna Transportu Sanitarnego Triomed Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na: „transport pacjentów bez opieki medycznej. Numer referencyjny: ZP-20-135UN” (sygn. akt: KIO 3359/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kanwa Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna na: „dostawę łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych – uniwersalnych (dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE) w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm” (sygn. akt: KIO 3420/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" Sp. z o.o., PN-WMS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na: „zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 55 690 Mg. Numer referencyjny: ZA.ZOZ.27.23.2020.LK” (sygn. akt: KIO 3216/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o. na: „dzierżawę analizatorów immunologicznych oraz analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych, zakup pasków testowych do moczu oraz odczynników. Numer referencyjny: ZP/65/ODCZYNNIKI/2020/UE” (sygn. akt: KIO 3311/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na: „rewitalizację obszaru obejmującego kwartał śródmiejski oznaczony numerem 36 ograniczony aleją Wojska Polskiego oraz ulicami Bohaterów Getta Warszawskiego, Bł. Królowej Jadwigi, Małkowskiego, ks. Bogusława X w Szczecinie. Numer referencyjny: Pn 78/DI/2020” (sygn. akt: KIO 3366/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Healthcare S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na: „wdrożenie oprogramowania do usługi teleopieki wraz z urządzeniami dla uczestników projektu pn. „CUŚ DOBREGO!”. Numer referencyjny: ZP/09/2020” (sygn. akt: KIO 3246/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódką Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi na: „wykonanie remontu dachów w budynkach mieszkalnych nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi, w podziale na 2 części. Numer referencyjny: DZP.26.1.339.2020” (sygn. akt: KIO 3259/20).

W dniu 4 stycznia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Remondis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Aleksandrów Łódzki na: „odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Aleksandrów Łódzki Numer referencyjny: ZP.271.23.2020” (sygn. akt: KIO 3405/20).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00