Informacja o ogłoszeniu postanowień kończących postępowanie odwoławcze wydanych na posiedzeniu niejawnym - sierpień 2021

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: "dzierżawę trzech kombajnów chodnikowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obsługi gwarancyjnej w całym okresie dzierżawy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW. Numer referencyjny: 492100171" (sygn. akt: KIO 1805/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Arkadis Sp. z o. o. S2 Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Bieszczadzki na: "nadzór inwestorski przy zadaniu Przebudowa i remont budynku dawnej rafinerii FANTO na potrzeby Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Numer referencyjny: IZP.272.5.2021," (sygn. akt: KIO 2451/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Megatherm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - 33 Baza Lotnictwa Transportowego na: "obsługę kotłowni opalanych paliwem stałym zlokalizowanych na terenie 33 BLTr Powidz Numer referencyjny: 10/2021" (sygn. akt: KIO 2385/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy United Imaging Healthcare Poland Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej na: "dostawę rezonansu magnetycznego. Numer referencyjny: DE-4/36/3/2021" (sygn. akt: KIO 2375/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: "zakup systemu ERP (Enterprise Resource Planning) Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.016.2021" (sygn. akt: KIO 2056/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dräger Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. na: „zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. Numer referencyjny: TZ.372.40.2020” (sygn. akt: 2379/21).

W dniu 31 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GWARANT Agencja Ochrony Sp. z o.o. ; Impel Facility Services Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Politechnika Opolska na: "usługę dozoru i ochrony mienia Politechniki Opolskiej. Numer referencyjny: ZS/3/2021" (sygn. akt: KIO 2508/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach na: " budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, odcinek II Morawica – Wola Morawicka (realizacja w systemie „projektuj i buduj”). Numer referencyjny: O.Ki.D-3.2412.14.2021.az" (sygn. akt: KIO 2334/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Bank Gospodarstwa Krajowego na: "kompleksowe wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w systemie generalnego wykonawstwa w gmachu Centrali Banku Gospodarstwa Krajowego przy Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie. Numer referencyjny: DZZK/15/DLA/2021" (sygn. akt: KIO 2315/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EVEREST Polska sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie na: "dostarczenie wideoendoskopów na potrzeby drogowych przejść granicznych znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Numer referencyjny: WO-IV.272.12.2021" (sygn. akt: KIO 2406/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie na: "zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Numer referencyjny: S.211.1.1.2021" (sygn. akt: KIO 1924/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AMP sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kozienice na: "dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022. Numer referencyjny: WI.7011.2.ED.2021" (sygn. akt: KIO 2499/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mostostal Warszawa S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: " projekt i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [GP] 6,963 km. Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.1.2021" (sygn. akt: KIO 2335/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "TRANS-KOM PKS" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Ruciane-Nida na: "realizację dowozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida do/z szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu. Numer referencyjny: IGK.271.7.2021," (sygn. akt: KIO 2431/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Nexus Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Milickie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: "zakup dostawę i montaż Cyfrowego Aparatu RTG wraz z aplikacją wspomagającą detekcję zmian w płucach wywołaną Covid-19, integrację z oprogramowaniem PACS i RIS zamawiającego oraz adaptacja pomieszczeń. Numer referencyjny: MCM/WSM/ZP5/2021" (sygn. akt: KIO 2475/21).

W dniu 30 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: "rozbiórkę obiektów położonych na terenie byłego Ruchu Wirek w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. Tunkla 112 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.” Numer referencyjny: ZP-KCL-0033/20" (sygn. akt: KIO 1869/21).

W dniu 27 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PrintNonStop Fleet Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Województwo Lubelskie – Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii na: "dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisowo - eksploatacyjną dla Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Województwa Lubelskiego w Lublinie. Numer referencyjny: LCIT-AO-II.251.13.2021.ADN" (sygn. akt: KIO 2419/21).

W dniu 27 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Paktor Sp. z o.o.,  Paktor Spółka Cywilna Adam Wróbel, Krystian Hałupka, Piotr Hanuszkiewicz w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu na: „usługi transportowe. Numer referencyjny: 51/EZP/21” (sygn. akt: 1855/21).

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PJM Invest Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer referencyjny: AZP.2411.67.2021.M” (sygn. akt: 2139/21).

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Falcon Krzysztof Abramczuk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na: „całodzienne wyżywienie chorych hospitalizowanych w Szpitalu w Wołominie. Numer referencyjny: ZAM/08/2021” (sygn. akt: 2318/21).

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy R&G PLUS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o. na: „system wnoszenia za pomocą mobilnych kasowników opłat za przejazdy przy pomocy zbliżeniowych kart płatniczych lub zbliżeniowych płatności mobilnych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Numer referencyjny: DZP-3411/04/2021” (sygn. akt: 2279/21).

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Power Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna na: „wykonanie remontu kapitalnego TG4 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole. Numer referencyjny: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/08929/2020” (sygn. akt: 2014/21).

W dniu 26 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Park-M Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Ścinawa na: „wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej Numer referencyjny: JRP.271.4.2020” (sygn. akt: 2351/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NaviGate Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na: „zakup pięciu identycznych precyzyjnych odbiorników GNSS wraz z anteną oraz niezbędnymi urządzeniami pomocniczym” w ramach Zadania nr 5 projektu „EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS-PL+)”. Numer referencyjny: I0CZZ000.271.19.2021” (sygn. akt: 1825/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Solispharm Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie na: „dostawę leków, środków dezynfekujących, materiałów opatrunkowych, pielęgnacyjnych i jednorazowego użytku. Numer referencyjny: DPS.II.261.14.2021” (sygn. akt: 2437/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Modertrans Poznań Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu na: „dostawę fabrycznie nowych, niskopodłogowych tramwajów jednokierunkowych z niezbędnym wyposażeniem dla MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu wraz z prawem opcji. Numer referencyjny: KU.241/pn39_2021/PC” (sygn. akt: 2357/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Huta Łabędy S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Tauron Wydobycie S.A. na: „dostawy obudowy chodnikowej prostej i giętej dla Tauron Wydobycie S.A. Numer referencyjny: PZP/TWD/03307/2021-116/P/AP” (sygn. akt: 2420/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: „wykonanie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (poszerzony) P3 dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi. Numer referencyjny: OPZ-210-1/2021” (sygn. akt: 2228/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEOEnergetyka sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Paprotnia na: „opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hołubli. Numer referencyjny: RLOZ.271.5.2021,” (sygn. akt: 2352/21).

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Impel S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance na: „świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach i terenach Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.. Numer referencyjny: 3794/EZP/PFR/2021” (sygn. akt: 2434/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Wamat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy na: „dostawę i montaż trybun teleskopowych dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy” (sygn. akt: 2343/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy sp. p.; Brillaw Kancelaria Radców Prawnych Mikulski i Partnerzy sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - SINFONIA VARSOVIA na: „obsługę prawną zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii (Część A). Numer referencyjny: PP-US-1/2021” (sygn. akt: 2191/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów zespołów do kombajnów ścianowych produkcji FAMUR S.A. dla Zakładów JSW S.A. Numer referencyjny: 42/P/21” (sygn. akt: 2455/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GMV Innovating Solutions Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku na: „nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska w ramach GPKM – etap IVa – obejmujące zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż kompletnego systemu. Numer referencyjny: 49/BZP-U.500.30.2020/KW” (sygn. akt: 2327/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na: „usługę cateringową polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych. Numer referencyjny: EP/16/2021” (sygn. akt: 2317/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: TMS Sp. z o.o., MDS Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. na: „utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o." (sygn. akt: 2414/21).

W dniu 24 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Print Flow Solutions M. Sianos Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Rejonowy w Białymstoku na: „usługę  drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Numer referencyjny: G-26-15/21" (sygn. akt: 2187/21).

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PPHU Sauerkraut sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim na: „dostawy warzyw, owoców, ziemniaków i kiszonek do AŚ Piotrków Tryb. Numer referencyjny: D/I-Ł.2232.4.2021.AF" (sygn. akt: 2429/21).

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Boxmet Medical Sp. z o.o., "PARAMEDYK JACEK DENEKA" w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej na: „dostawę toreb do indywidualnego pakietu medycznego – WOFiTM/14/2021/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/14/2021/PN" (sygn. akt: 2094/21).

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi na: „wybór partnera prywatnego do „Zaprojektowania, wybudowania i zarządzania nową siedzibą Urzędu Miasta Łodzi przy rynku Kobro (Nowe Centrum Łodzi) wraz z parkingiem. Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.54.2021" (sygn. akt: 2169/21).

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy MIRBUD S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu na: „budowę wielofunkcyjnej treningowej hali sportowej" (sygn. akt: 2086/21).

W dniu 23 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020" (sygn. akt: 2321/21).

W dniu 20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PBW Inżynieria sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu na: „opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Remont kapitalny konstrukcji estakad Jana III Sobieskiego wraz z budową ciągów pieszo rowerowych w rejonie obiektów" (sygn. akt: 2392/21).

W dniu 20 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FAMUR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji na: „najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu dla potrzeb JSW S.A. KWK „Pniówek”. Numer referencyjny: 43/P/21” (sygn. akt: 2417/21).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PIOMAR" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" na: „zakup sprzętu komputerowego, serwerowego oraz oprogramowania dla Instytutu „CZMP” w Łodzi w ramach realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”. Numer referencyjny: ZP/13/2021” (sygn. akt: 2214/21).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PL.2012+ Sp. z o. o. na: „dostawę drukarek fiskalnych do ewidencjonowania sprzedaży towarów i usług dla PGE Narodowego wraz z usługami dodatkowymi. Numer referencyjny: WZ/IV/16/2021,” (sygn. akt: 2405/21).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy LS COMPLEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Stanin na: „budowę Gminnego Centrum Rekreacji w Wesołówce. Numer referencyjny: IG.271.3.2021” (sygn. akt: 2329/21).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SIMPLE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Najwyższa Izba Kontroli na: „zakup systemu ERP (Enterprise Resource Planning) Numer referencyjny: BGO−BGZ.261.016.2021” (sygn. akt: 2059/21).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TESGAS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. na: „wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji Zadań nr 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 oraz Zadania nr 7, realizow. w ramach przedsięwzięcia inwest. pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Św.. Numer referencyjny: PSGKI.ZZSP.901.028.20” (sygn. akt: 2330/21).

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Sąd Okręgowy w Katowicach na: „budowę budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70a. Numer referencyjny: ZP/8/21/OIR/PN” (sygn. akt: 2341/21)

W dniu 19 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sputnik Software Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Gnieźnieński na: „zakup sprzętu, oprogramowania, usług informatycznych oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Projekt: Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jedn. podległych. Numer referencyjny: WOA.272.1.2021” (sygn. akt: 1981/21).

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: GISPartner Sp. z o.o., GeoTechnologies Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na: „zaprojektowanie, budowę i wdrożenie „Systemu wczesnego ostrzegania, alarmowania i informowania 2.0” wraz ze sprzętową infrastrukturą serwerową oraz z usługą utrzymania przez okres 5 lat. Numer referencyjny: AL-ZP.272-34/20/ZP/DK” (sygn. akt: 2302/21).

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. j. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na: „materiały medyczne dla potrzeb Oddziału Urologii. Numer referencyjny: ZP/2501/76/21” (sygn. akt: 2390/21).

W dniu 18 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NETIA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na: „dostarczenie i utrzymanie pomiędzy 39 lokalizacjami Zamawiającego sieci IP VPN w oparciu o sieć MPLS. Numer referencyjny: BOU-IV.272.20.2021” (sygn. akt: 2190/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NEWKOM-EKO Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na: „gospodarowanie odpadami o kodzie 19 08 05 pochodzącymi z Zakładu „Czajka” w ilości 12 500 Mg z podziałem na zadania. Numer referencyjny: 00791/WS/PW/PZP-DRZ-WRS/U/2021” (sygn. akt: 2286/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na: „przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Święty Wojciech według warunków kontraktowych Żółty FIDIC – w formule zaprojektuj-wybuduj. Numer referencyjny: 69/ZP5/DEOŚ/POIIŚ/202” (sygn. akt: 2121/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wadowice Urząd Miejski na: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Wadowice w roku 2022.Numer referencyjny: OŚ.271.21.2021” (sygn. akt: 2269/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Intaris Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie na: „zakup i sukcesywną dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla projektu „e-Zdrowie w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Numer referencyjny: CSK/CPeZ/2/2021” (sygn. akt: 2307/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.10.2021.f” (sygn. akt: 2125/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.11.2021.f” (sygn. akt: 2124/21).

W dniu 17 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PKP Energetyka S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowych podstacji trakcyjnych Pisarzowa i Limanowa realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.9.2021.f” (sygn. akt: 2123/21).

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Rotomat Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na: „całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Rejon we Wrocławiu w latach 2021–2025 w podziale na części Numer referencyjny: O.WR.D-3.2413.36.2021” (sygn. akt: 2319/21).

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Egerton Sp.  z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile na: „dostawę sprzętu medycznego. Numer referencyjny: AG-2240-16-21” (sygn. akt: 2289/21).

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Zakład Usług Inwestycyjnych INWEST-SERWIS Wojciech Grochowski, Inwest-Serwis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Ogólny w Kolnie na: „przebudowę Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karetek. Numer referencyjny: Sz.O./ZP/05/2021” (sygn. akt: 1786/21).

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ERBUD Operations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na: „ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE POLEGAJĄCE NA „MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ ORAZ BUDOWIE BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI DLA ODDZIAŁU UROLOGII”. Numer referencyjny: 127/ZP/2021,” (sygn. akt: 1892/21).

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Creator-Comm" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. na: „dostawę aparatury medycznej (Rezonans magnetyczny 1,5 T wraz z wyposażeniem) Numer referencyjny: PN 36/2021” (sygn. akt: 2337/21).

W dniu 16 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy RescuLine Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej – Celestynów na: „dostawę defibrylatorów – WOFiTM/15/2021/PN. Numer referencyjny: WOFiTM/15/2021/PN” (sygn. akt: 1977/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CT Alfa Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Główny Inspektorat Sanitarny  na: „dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Numer referencyjny: 3/2021” (sygn. akt: 2342/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Kuźnia Raciborska na: „odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska realizowane w ramach projektu: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. Zamówienie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Numer referencyjny: IB.271.3.2020” (sygn. akt: 2216/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Sanitbud Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach na: „modernizację kotłowni gazowej wraz z wykonaniem podłączenia pompy ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Mogilanach. Numer referencyjny: 02/ZP/2021” (sygn. akt: 2148/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Progress Systemy Komputerowe Sp. z o.o.  w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jagielloński na: „sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie (z wyłączeniem Collegium Medicum UJ). Numer referencyjny: 80.272.23.2021” (sygn. akt: 2236/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: DSV Air & Sea Sp. z o.o., Bus Marco Polo Wratislavia 1992 Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - 1 Regionalna Baza Logistyczna na: „zawarcie umowy ramowej na świadczenie usługi transportu drogowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP” (sygn. akt: 2314/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: „utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące. Numer referencyjny: CKE/2/2021” (sygn. akt: 2382/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PHU Auto-Komplex Marta Jagielska w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku na: „holowanie i parkowanie pojazdów i ich części zabezpieczonych w celach procesowych na zlecenie KPP Kwidzyn. Numer referencyjny: 12/2021,” (sygn. akt: 2275/21).

W dniu 13 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Sośnie na: „dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sośnie Numer referencyjny: ZP.271.4.2021” (sygn. akt: 2280/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Mszana Dolna realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.10.2021.f” (sygn. akt: 2114/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Budowa nowej podstacji trakcyjnej Przymłynie realizowanej w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłeże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz”. Numer referencyjny: IREZA3.292.11.2021.f” (sygn. akt: 2115/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TORPOL S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji na: „zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.Budowa nowych podstacji trakcyjnych Pisarzowa i Limanowa realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Numer referencyjny: IREZA3.292.9.2021.f,” (sygn. akt: 2116/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AGROBEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Komorniki na: „rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach. Numer referencyjny: ZP.271.12.2021” (sygn. akt: 2011/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach na: „świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym im. dr. Wojciecha Oczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach. Numer referencyjny: ZP/Ż/10/2021” (sygn. akt: 2268/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Kancelaria Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Sp. p. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku na: „kompleksową obsługę prawną Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Numer referencyjny: O.Gd.F-2.2413.03.2021” (sygn. akt: 2183/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ORTOCARE Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na: „dostawę narzędzi chirurgicznych w podziale na części – DZPUCK.262.167.2020. Numer referencyjny: DZPUCK.262.167.2020” (sygn. akt: 1982/21).

W dniu 12 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ABBOTT Laboratories Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne na: „dostawę odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli i kalibratorów dla Centralnego Laboratorium Klinicznego wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu z zakresu Chemii Klinicznej dla UCK. Numer referencyjny: 18/PN/2021” (sygn. akt: 2381/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Polski Związek Pracodawców Budownictwa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz–Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.1.2021.2” (sygn. akt: 1978/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy AWIMA Sp. J. B. Wiśniewski w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „bieżące utrzymanie czystości w budynkach Urzędu m.st. Warszawy, w tym mycie okien, pranie firan i zasłon. Numer referencyjny: ZP/LK/271/III-68/2” (sygn. akt: 2092/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy "Umo" Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305 na: „dostawę jednorazowych wyrzutni pocisków przeciwpancernych. Numer referencyjny: ZP-32/DOiB/2021” (sygn. akt: 2305/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację obiektów budowlanych w rejonie szybów I i II dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Rudzie Śląskiej KWK„Pokój I – Śląsk”, Ruch „Śląsk”. Numer referencyjny: ZP-S-0001/21” (sygn. akt: 2256/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację szybów „Julian II” i „Julian IV” SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”: Zamówienie podzielone jest na 4 części. Numer referencyjny: ZP-PI-0001/21” (sygn. akt: 2253/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację szybu „Cieszkowski” – pompowni głębinowej „Paryż” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Numer referencyjny: ZP-CZOK-0001/21” (sygn. akt: 2252/21).

W dniu 11 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy FOXMET Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. na: „likwidację 4 obiektów budowlanych ZPMW dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos - Rydułtowy I” Ruch „Jas-Mos". Numer referencyjny: ZP-JM-0005/21” (sygn. akt: 2251/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ADS Sp. z o.o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na: „usługę sprzątania terenów zewnętrznych, pielęgnacji zieleni, odśnieżania, usuwania oblodzeń na terenach przylegających do budynków UJK. Numer referencyjny: ADP.2301.45.2021” (sygn. akt: 2274/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy EMCA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na: „rozbudowę infrastruktury POK-ZOK systemu wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego na potrzeby systemu typu SIEM. Numer referencyjny: ZP/3/V/2021” (sygn. akt: 2298/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Mobilis Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku na: „obsługę przewozów w transporcie zbiorowym minimum dwudziestoma trzema autobusami Numer referencyjny: PN/02/2021” (sygn. akt: 2196/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., Blue Sky Travel Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA na: „rezerwację, zakup i dostawę biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa. Numer referencyjny: AZLZ.26.227.2021” (sygn. akt: 2198/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na: „zbiornik Tulce gm. Kleszczewo, pow. poznański. Numer referencyjny: PO.ROZ.2810.33.2021” (sygn. akt: 1858/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy TABAKA TOMASZ TIM w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na: „usługi restauracyjne dla potrzeb dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 we Wrocławiu. CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0. Numer referencyjny: ZP/1/2021” (sygn. akt: 2271/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamość w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Zamość na: „budowę ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską od km 0+0,00 do km 0+374,58 oraz ulicy Altanowej od km 0+0,00 do km 0+259,28 w Zamościu. Numer referencyjny: IM-ZP.272.8.2021.IW” (sygn. akt: 2344/21).

W dniu 10 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy WASKO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Centrum Informatyki Resortu Finansów na: „dostawę obiektowego systemu składowania danych o efektywnej dostępnej dla danych i metadanych pojemności użytecznej nie mniejszej niż 450 TB, wraz z wdrożeniem oraz udzieleniem gwarancji na okres 59 m. Numer referencyjny: PN/68/20/GDYP” (sygn. akt: 1871/21).

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu na: „przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000 - 8+365. Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2021” (sygn. akt: 1860/21).

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Firma Budowlana „Dolmar” Jasiński Grzegorz, „Ka-Bo” Karol Borkowski, Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Powiat Włocławski – Starostwo Powiatowe we Włocławku na: „budowę Powiatowego Centrum Zdrowia. Numer referencyjny: ZP.272.1.33.2020” (sygn. akt: 2231/21).

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.k., ALSTAL Investment Sp. z o.o. Sp.k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku” (sygn. akt: 2244/21).

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Firma usługowa "GREG" Grzegorz Hilla w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m st. Warszawy na: „sprzątanie powierzchni wewnętrznych budynków oraz terenów zewnętrznych administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w dwóch częściach. Numer referencyjny: ZGN/PZP/10/2021” (sygn. akt: 1950/21).

W dniu 9 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy ONDE S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na: „projekt i budowę drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód. Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2410.3.2021.4” (sygn. akt: 2093/21).

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy NTT Technology Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie na: „dostawę sprzętu informatycznego. Numer referencyjny: ZP.20.2021” (sygn. akt: 1845/21).

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Niewiadomski" Władysław Niewiadomski, ENERIS Surowce S.A., ENERIS Gorzów Wielkopolski Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS Plus Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Międzyrzecz na: „wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie g. Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz odbiór odpadów w okresie od 1.6.2021 do 31.5.2022 Numer referencyjny: WRG.271.3.2021” (sygn. akt: 1878/21).

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Krzemiński Kamil w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Wilczęta na: „DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY WILCZĘTA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. Numer referencyjny: ZP.271.3.2021” (sygn. akt: 2199/21).

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STAPRO POLAND Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku na: „dostawę oprogramowania serwera komunikacyjnego eCareMed (OSK) dla części wspólnej projektu ECAREMED. Numer referencyjny: DW-35-PN/14-2021” (sygn. akt: 1948/21).

W dniu 6 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Comarch Polska S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala na: „wdrożenie systemu wspomagania zarządzania zasobami SWZZ klasy ERP wraz z 4-letnim utrzymaniem. Numer referencyjny: BAG-SZP.261.1.1.2021” (sygn. akt: 1985/21).

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Endo-Tech Buczma Wiśniewski Spółka Jawna w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „dostawę wideoendoskopów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Numer referencyjny: 2001-ILZ.260.23.2021” (sygn. akt: 2064/21).

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Impel Facility Services sp. z o.o.; ARS Medica sp. z o.o.; Optima Care sp. z o.o.; Optima Cleaning sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy na: „usługę utrzymania czystości i wykonywania zabiegów sanitarnych w pomieszczeniach szpitalnych, transportu wewnątrzszpitalnego oraz innych czynności pomocniczych wykonywanych na rzecz pacjentów. Numer referencyjny: ZP.022.2021” (sygn. akt: 1902/21).

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie WSZ w Płocku (2)”. Numer referencyjny: SIR.2910.05.(15/SIR/11/ZP/21).2021” (sygn. akt: 2247/21).

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PORR S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku na: „budowę nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku” (sygn. akt: 2063/21).

W dniu 5 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na: „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 316 relacji CHOJNÓW-ROKITKI. CPV 45234100-7, 71322000-1. Numer referencyjny: NI.2720.21.2021” (sygn. akt: 2270/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: Apex.IT Sp. z o.o., SE16N Sp. z o.o., SE16 Consulting Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na: „świadczenie kompleksowej usługi hostingowej, bazując na infrastrukturze chmury publicznej, dla systemu KRONIK@. Numer referencyjny: PN-49/2020” (sygn. akt: 2175/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy SYSTRA S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na: „zawarcie umowy ramowej dotyczącej świadczenia usług projektowych i rzeczoznawstwa technicznego w zakresie inwestycji kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego Numer referencyjny: 131/20/KPR/8/PZP/WD/65” (sygn. akt: 2224/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z  o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Wojewódzki w Poznaniu na: „zakup tomografu komputerowego. Numer referencyjny: SZW/DZP/20/2021” (sygn. akt: 1934/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na: „zakup i dostawę produktów radiofarmaceutycznych. Numer referencyjny: DZP/39/2021” (sygn. akt: 1768/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane BUDECON S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Ruda Śląska na: „budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Szkolnej w Bielszowicach. Numer referencyjny: AP.271.15.2021” (sygn. akt: 2137/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Konsorcjum: CATERMED S.A., JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. na: „usługę żywieniową świadczoną na miejscu – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i kaloryczności oraz prowadzenie bufetu Numer referencyjny: US/2/2021” (sygn. akt: 2209/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  GRETASPORT Ilona Stańczyk w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Olszyna na: „remont i modernizację Stadionu Miejskiego w Olszynie” – etap II. Numer referencyjny: ZP.271.1.2021” (sygn. akt: 1998/21).

W dniu 4 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy JOL-MARK Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na: „usługę cateringową - zbiorowego żywienia dla uczestników projektu MEN „WF z AWF” dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Filia w Białej Podlaskiej”. Numer referencyjny: SSZP 371/15/2021,” (sygn. akt: 2185/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Advatech Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Prokuratura Krajowa na: „dostawę sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie infrastruktury techniczno-systemowej dla POPD PK i ZOPD PK.Numer referencyjny: PK XF 261.19.2021” (sygn. akt: 1931/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Ergo Ekologia Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na: „zamówienie z podziałem na 2 cz.: Dostawę i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – cz. 1: kotły gazowe kondensacyjne, cz. 2: kotły na biomasę. Numer referencyjny: ZP.ROF.1.2021” (sygn. akt: 1797/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KOSZT-BUD Dariusz Majer w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. na: „prace projektowe w zakresie zagospodarowania terenów zlokalizowanych w Poznaniu, przy ulicy Droga Dębińska 12 - ponowienie. Numer referencyjny: PIM/07/21/ZP35/2021-302” (sygn. akt: 2219/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy DXC Technology Polska Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centralna Komisja Egzaminacyjna na: „utrzymanie w ruchu i rozwój systemu informatycznego SIOEPKZ w tym prace programistyczne oraz usługi im towarzyszące. Numer referencyjny: CKE/2/2021,” (sygn. akt: 1833/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych CECHINI Stanisław i Józef Cechini Spółka Jawna ( PRBiT CECHINI ) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce na: „modernizację zabytkowego budynku (dawnego Sądu Grodzkiego) dla potrzeb Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka - Etap IB, II, i III. Numer referencyjny:  DZP-271-02/2021” (sygn. akt: 2171/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Usługi Transportowe Krzemiński Kamil w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gmina Budry na: „dowożenie uczniów do szkół w gm. Budry od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalnej placówki oświatowej w Węgorzewie na podst. zakupu biletów miesięcznych. Numer referencyjny: Z.271.1.2021” (sygn. akt: 2248/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy PCO S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Główna Policji na: „zakup indywidualnych niskoprofilowanych monokularów noktowizyjnych i gogli noktowizyjnych (Dual Tube Night Vision). Numer referencyjny: 17/Cut/21/EB/PMP” (sygn. akt: 1741/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Centrum Projektów Europejskich na: „świadczenie usług tłumaczenia ustnego i pisemne go (część I) oraz wynajem sprzętu niezbędnego do zapewnienia tłumaczenia ustnego (część II) dla PLSK 2014-2020. Numer referencyjny: WA.263.11.2021.KR” (sygn. akt: 2221/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy CONTROL PROCESS S.A. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - PGE Energia Ciepła S.A. na: „zaprojektowanie i budowę instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A., Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZSR/01920/2020” (sygn. akt: 1958/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Link Mobility Poland Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Miasto Stołeczne Warszawa na: „świadczenie  usługi przesyłania krótkich wiadomości tekstowych SMS. Numer referencyjny: ZP/JK/271/III-50/21” (sygn. akt: 2131/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy KADIMEX Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na: „dostawę 225 kpl. ubrań strażackich specjalnych. Numer referencyjny: WZP.2370.5.2021” (sygn. akt: 2166/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o. o. Sp. k. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. na: „wykonanie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania (poszerzony) P3 dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi. Numer referencyjny: OPZ-210-1/2021” (sygn. akt: 1983/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Euroasia Trade Invest Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Polska Grupa Górnicza S.A. na: „dostawę zgrzebeł do przenośników zgrzebłowych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 292-2. Numer referencyjny: 702001415/01” (sygn. akt: 2027/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy BPROG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy na: „zaprojektowanie i stworzenie strony www dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Numer referencyjny: DB.077.UD.D.2.2021” (sygn. akt: 2178/21).

W dniu 3 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy Inwest-Budowa Sp. z o. o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Nadleśnictwo Trzebież na: „budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce ewidencyjnej nr 676/3, gmina Police. Numer referencyjny: SA.270.2.3.2021” (sygn. akt: 2066/21).

W dniu 2 sierpnia 2021 r. zostało ogłoszone postanowienie w sprawie odwołania wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. na: „budowę nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Numer referencyjny: DZP.341.28.2021” (sygn. akt: 2076/21).

Kontakt

Krajowa Izba Odwoławcza

ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa

Sekretariat: (22) 458 78 01
Faks: (22) 458 78 00